images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber

nr 2011/11/05/CEN/PRE/01

o zwołaniu Konwentu

Na podstawie punktu 27 i 34d Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Konwent w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

 

Termin:

17 grudnia 2011 r., godz. 10:00 (pierwszy termin), 11:00 (drugi termin)

 

Miejsce:

Warszawa

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór protokolanta.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Wybór przewodniczącego obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu Głównego.
8. Sprawozdanie Centralnej Komisji Rewizyjnej.
9. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia.

10. Pytania do kandydatów na Prezesa.

11. Wybór Prezesa.

12.Zgłaszanie kandydatów do Sądu Naczelnego.
13.Wybór członków Sądu Naczelnego.
14.Dyskusja i głosowanie nad zmianami w treści Statutu Stowarzyszenia.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.

 

Marcin Kamiński

 

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found