W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez Konwent na roczną kadencję oraz powoływani przez niego pozostali członkowie Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, kieruje pracami Zarządu Głównego. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim oraz powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych.

Wiceprezes

Od 2015r. jestem członkiem stowarzyszenia KoLiber oddział w Szczecinie, od tamtego czasu pełniłem już funkcję wiceprezesa oddziału a obecnie piastuję stanowisko prezesa oddziału.

Ukończyłem Technikum Morskie i Politechniczne z zawodem Technik Mechatronik, obecnie studiuję Automatykę i Robotykę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, pracuję jako koordynator inwestycji światłowodowych.

Współzakładałem stowarzyszenie MKS KALIBER oraz stowarzyszenie AntyMOBB, w obu pełnię stanowisko wiceprezesa.

Współtworzę także portal informacyjny wPunkt.pl

Współorganizowałem wykłady i prelekcje związane z polityką, ekonomią, historią czy publicystyką.
W 2015 roku wystartowałem w wyborach parlamentarnych do sejmu RP.

Więcej

Prezes Stowarzyszenia

Prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, członek oraz prelegent KASE Kraków. Od 2015 roku analityk Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber oraz stały uczestnik programu „Młodzież kontra… czyli pod ostrzałem”. W oddziale Kraków pełnił funkcje sekretarza oraz I wiceprezesa. Od października 2017 I wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber w kadencji Mikołaja Pisarskiego. Główne obszary jego zainteresowań to geopolityka, stosunki międzynarodowe i ekonomia. Prywatnie fan pokera, szczególnie odmiany Texas Hold’em.

Więcej

Skarbnik Stowarzyszenia

Mecenas KoLibra, do Stowarzyszenia dołączył latem 2015 roku. Od stycznia 2017 roku członek zarządu oddziału Kraków w funkcji Skarbnika od stycznia 2018 roku także wiceprezes. Z wykształcenia jest matematykiem i ekonomistą (absolwent UJ). Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Republikanie. Uczestniczy w programie Młodzież Kontra z ramienia krakowskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Kandydat na posła podczas wyborów w 2015 roku. Pochodzi z Kędzierzyna-Koźla. W przeszłości radny Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz działacz Samorządu Studentów UJ. Kibic ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Więcej

Wiceprezes

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki oraz XXI Liceum Ogólnokształcącego (Biskupiak) w Lublinie. 👨‍🎓

Laureat XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz uczestnik finału centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Obecnie student 6. roku medycyny na Uniwersytecie Jagielońskim. 📚📖📜

Zwycięzca odcinka popularnego teleturnieju „Jeden z Dziesięciu” 🙋‍♂️🥇

Zaangażowany w zakończoną powodzeniem akcję głosowania w Budżecie Obywatelskim na kompleks boisk na Sławinie. W swej aktywności skupia się na problemach dotykających młodzieży tj. braku odpowiednich miejsc do uprawiania sportu, szczególnie na Botaniku (boisko przy Altanowej), oraz na Sławinie (sztuczna murawa przy zespole szkół nr 12). ⚽🥅🏀

Lektor, aktywnie angażujący się w życie parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie.
Od 2017 członek Stowarzyszenia Koliber, które reprezentował w ogólnopolskim programie „Młodzież Kontra” oraz lokalnym „Tu i Teraz”. 📽️📺

Pasjonat medycyny, historii, piłki nożnej, e-sportu i szachów.

Więcej

Skontaktuj się z nami


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Solidarności 82, w celu kontaktowania się ze mną.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być administrator oraz podmioty przetwarzające Stowarzyszenia KoLiber.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: koliber@koliber.org