W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez Konwent na roczną kadencję oraz powoływani przez niego pozostali członkowie Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, kieruje pracami Zarządu Głównego. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim oraz powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych.

Sekretarz Stowarzyszenia KoLiber

Urodzony 20. 12. 1992 r. w Kaliszu. Absolwent II LO w Kaliszu. Jeden z założycieli kaliskiego KoLibra. Magister prawa – studia ukończone w 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Od stycznia 2015 r. do stycznia 2016 r. sekretarz kaliskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, a od stycznia 2016 r. sekretarz Stowarzyszenia KoLiber. Współpracownik klubu poselskiego Kukiz’15. Zainteresowania: polityka, historia, sport – głównie piłka nożna i skoki narciarskie. Swoje poglądy określa jako konserwatywno – liberalne. Jest wierzącym katolikiem i śpiewa w chórze Cantus Laudabilis w Warszawie.

 

Więcej

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Urodzony w lipcu 1992 roku we Wrocławiu, na stałe mieszkający jednak w Tarnowie. Absolwent IV LO im. Jana Pawła II w Tarnowie. W KoLibrze od 2012 roku. Od 30 maja 2014 wiceprezes oddziału Kraków. W listopadzie 2015 roku wybrany na prezesa oddziału. Członek krakowskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii oraz absolwent Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.

 

W lipcu 2014 roku wyróżniony za szczególne zaangażowanie w projekt Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, od września 2014 roku koordynator projektu LEM ( II i III edycja) na terenie Małopolski.

 

Poza działalnością w Stowarzyszeniu swoje zainteresowania koncentruje wokół ludologii oraz szeroko rozumianej myśli libertariańskiej. Zdeklarowany entuzjasta skateboardingu i gier komputerowych.

Więcej

Skarbnik Stowarzyszenia KoLiber

Anna Kwiecień jest sekretarzem szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Szczecinianka urodzona w 1990 roku. Z wykształcenia fizjoterapeutka, interesuje się ekonomią w ujęciu wolnorynkowym oraz propagowaniem liberalizmu gospodarczego. Współorganizatorka wykładów w ramach Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Szczecinie.

Więcej

II Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, Przewodniczący koła Mielec

Założyciel i przewodniczący koła Stowarzyszenia KoLiber w Mielcu. Student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zawodowo zajmuje się tworzeniem raportów i analiz związanych z rynkiem usług prawnych w Polsce i na świecie, a także przygotowywaniem ofert i umów. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki ubezpieczeń, polityki i ekonomii. W wolnych chwilach muzyk, fan żużla i gier logicznych.

Więcej

I Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

Student politologii, pasjonat podróży autostopem, w Stowarzyszeniu KoLiber od września 2015 roku. W grudniu ’15 został członkiem Zarządu oddziału Trójmiasto obejmując funkcję sekretarza, w maju ’16 do objął funkcję wiceprezesa oddziału. Od grudnia ’16 I Wieprezes Zarządu Głównego. Ponadto członek Stowarzyszenia Republikanie od maja 2015 r., w którym od maja ’16 do maja ’17 kwietnia ’17 pełnił funkcję koordynatora gdańskiego Klubu Republikańskiego. Od lutego ’16 prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego im. Adama Heydla działającej na Uniwersytecie Gdańskim i szef Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Gdańsku. Absolwent Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa w 2016 i 2017 r. W Stowarzyszeniu KoLiber również zaangażowany w projekt Lekcji Ekonomii dla Młodzieży w Gdańsku. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół nauk politycznych, ekonomii, prawa i filozofii. Na co dzień pracuje jako asystent KoLeżanki Magdaleny Błeńskiej – posła na Sejm RP VIII kadencji z okręgu gdańskiego.

Więcej

Skontaktuj się z nami