W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez Konwent na roczną kadencję oraz powoływani przez niego pozostali członkowie Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, kieruje pracami Zarządu Głównego. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim oraz powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych.

II Wiceprezes

Student ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jak i ASBiRO. W Stowarzyszeniu KoLiber od 2012 roku. W latach 2015-2016 pełnił funkcję prezesa oddzialu Trójmiasto. Główne zainteresowania to historia, literatura oraz podróże.

Więcej

Sekretarz Stowarzyszenia

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz stażystka w Warsaw
Enterprise Institute. Swoją przygodę z KoLibrem rozpoczęła w 2015r. w oddziale
Kalisz, gdzie pracowała w zarządzie na stanowisku najpierw sekretarza,
następnie wiceprezesa, a w końcu przez ostatni rok prezesa oddziału.
Od początku bardzo zaangażowana zarówno w projekty oddziałowe,
jak i ogólnopolskie. Wolontariuszka i organizatorka akcji charytatywnych.
Zainteresowana polityką, gotowaniem i dobrymi książkami.

Więcej

I Wiceprezes

Z pochodzenia Tyszanin, obecnie student prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związany ze Stowarzyszeniem KoLiber od 2014 roku. W ramach oddziału Katowice piastował funkcję Wiceprezesa a następnie od listopada 2016 roku do września 2017 roku Prezesa Oddziału.
Światopoglądowo konserwatywny – liberał.
Zainteresowania naukowe skupia wokół tematyki szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego.
Prywatnie pasjonat historii, ekonomii, amatorskiego gotowania oraz dobrej książki.

Więcej

Prezes Stowarzyszenia

Student politologii, pasjonat podróży autostopem, w Stowarzyszeniu KoLiber od września 2015 roku. W grudniu ’15 został członkiem Zarządu oddziału Trójmiasto obejmując funkcję sekretarza, w maju ’16 do objął funkcję wiceprezesa oddziału. Od grudnia ’16 I Wieprezes Zarządu Głównego. Ponadto członek Stowarzyszenia Republikanie od maja 2015 r., w którym od maja ’16 do maja ’17 kwietnia ’17 pełnił funkcję koordynatora gdańskiego Klubu Republikańskiego. Od lutego ’16 prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego im. Adama Heydla działającej na Uniwersytecie Gdańskim i szef Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Gdańsku. Absolwent Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa w 2016 i 2017 r. W Stowarzyszeniu KoLiber również zaangażowany w projekt Lekcji Ekonomii dla Młodzieży w Gdańsku. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół nauk politycznych, ekonomii, prawa i filozofii. Na co dzień pracuje jako asystent KoLeżanki Magdaleny Błeńskiej – posła na Sejm RP VIII kadencji z okręgu gdańskiego.

Więcej

Skontaktuj się z nami