W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez Konwent na roczną kadencję oraz powoływani przez niego pozostali członkowie Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, kieruje pracami Zarządu Głównego. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim oraz powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych.

Skarbnik Stowarzyszenia

Student ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Konserwatysta i wolnorynkowiec, interesuje się teoriami ekonomicznymi, historią gospodarczą i filozofią. Przed rozpoczęciem studiów wyczynowo uprawiał kolarstwo, będąc członkiem kadry narodowej zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym w Meksyku. Działa w KoLibrze od listopada 2011 roku. Od listopada 2012 roku szef oddziałowej sekcji edukacyjnej, w ramach której koordynował II edycję projektu Lekcje Ekonomii dla Dzieci w Poznaniu, od października 2013 koordynator ogólnopolskiego projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. W latach 2013-2015 pełnił w Zarządzie Oddziału Poznań funkcję skarbnika. Od września 2014 roku do grudnia 2015 roku pełnił funkcję skarbnika Stowarzyszenia KoLiber. Od stycznia 2017 r. członek OKR-u oddziału Poznań.

Więcej

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim – obecnie student Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów, Akademii KoLibra oraz Belwederskiej Szkoły Letniej. Od grudnia 2013 do sierpnia 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego stowarzyszenia. Od marca 2016 do grudnia 2016 Pełnomocnik Zarządu ds. mediów i promocji (rzecznik prasowy), z kolei od grudnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia. Inicjator akcji „Złotówka dla organizacji wolnorynkowej”. Współautor raportu Warsaw Enterprise Institute „Karty służbowe w administracji publicznej”. Zawodowo związany z Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Więcej

Wiceprezes Stowarzyszenia KoLIber

Absolwent administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków na Szkole Głównej Handlowej. Od grudnia 2012 do stycznia 2015 Przewodniczący Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber. Obszary zainteresowań: teoria ekonomii, finanse publiczne, bankowość centralna, teoria cykli koniunkturalnych oraz szeroko pojęta historia i polityka. Koordynator raportu „Demografia a system emerytalny” oraz pomysłodawca repartycyjno-alimentacyjnego systemu emerytalnego. W KoLibrze od 2012 roku, w grudniu 2014 r. wybrany członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej

Więcej

Sekretarz Stowarzyszenia

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W KoLibrze od czerwca 2015r., reprezentuje kaliski oddział, gdzie wcześniej pełniła funkcję Prezesa Oddziału. Od wielu lat zawodowo związana z sektorem NGO. Współpracuje aktualnie z kilkoma organizacjami pozarządowymi, gdzie zajmuje się marketingiem. Prywatnie miłośniczka kotów i dobrej kuchni.

Więcej

Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, słuchacz studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, a także międzynarodowych korporacji oraz kancelarii prawnych. Prowadził biuro porad prawnych na Islandii. W ramach własnej działalności gospodarczej w Polsce, zajmuje się obsługą przedsiębiorstw i instytucji trzeciego sektora w zakresie public relations i marketingu. Mąż i ojciec dwóch synów.

Więcej

Skontaktuj się z nami


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47/49(pok. 205), w celu kontaktowania się ze mną.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być administrator oraz podmioty przetwarzające Stowarzyszenia KoLiber.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: koliber@koliber.org