W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez Konwent na roczną kadencję oraz powoływani przez niego pozostali członkowie Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, kieruje pracami Zarządu Głównego. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim oraz powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych.

II Wiceprezes

Student ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jak i ASBiRO. W Stowarzyszeniu KoLiber od 2012 roku. W latach 2015-2016 pełnił funkcję prezesa oddzialu Trójmiasto. Główne zainteresowania to historia, literatura oraz podróże.

Więcej

Sekretarz Stowarzyszenia

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz stażystka w Warsaw
Enterprise Institute. Swoją przygodę z KoLibrem rozpoczęła w 2015r. w oddziale
Kalisz, gdzie pracowała w zarządzie na stanowisku najpierw sekretarza,
następnie wiceprezesa, a w końcu przez ostatni rok prezesa oddziału.
Od początku bardzo zaangażowana zarówno w projekty oddziałowe,
jak i ogólnopolskie. Wolontariuszka i organizatorka akcji charytatywnych.
Zainteresowana polityką, gotowaniem i dobrymi książkami.

Więcej

I Wiceprezes

Z pochodzenia Tyszanin, obecnie student prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związany ze Stowarzyszeniem KoLiber od 2014 roku. W ramach oddziału Katowice piastował funkcję Wiceprezesa a następnie od listopada 2016 roku do września 2017 roku Prezesa Oddziału.
Światopoglądowo konserwatywny – liberał.
Zainteresowania naukowe skupia wokół tematyki szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego.
Prywatnie pasjonat historii, ekonomii, amatorskiego gotowania oraz dobrej książki.

Więcej

Prezes Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz ekspert Centrum Analiz KoLibra związany z organizacją od 2015 roku. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół nauk politycznych, filozofii, ekonomii i prawa. Doświadczenie poza trzecim sektorem zdobywał jako asystent merytoryczny posłów na Sejm RP w zakresie opiniowania oraz analizy projektów ustaw. Absolwent seminarium Liberty: Road to Civil Society w Winston-Salem w Północnej Karolinie na Wake Forest University organizowanego przez Institute for Humane Studies – prestiżowego think-tanku działajacego przy George Mason University w Wirginii. Ponadto podwójny absolwent Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa. Prywatnie miłośnik podróży.

Więcej

Skontaktuj się z nami


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Solidarności 82, w celu kontaktowania się ze mną.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być administrator oraz podmioty przetwarzające Stowarzyszenia KoLiber.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: koliber@koliber.org