images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Zarząd Główny jednomyślnie podjął uchwałę z poparciem dla wyrażania uczuć patriotycznych w przestrzeni publicznej, w szczególności z okazji Dnia Niepodległości poprzez uczestnictwo w Marszu Niepodległości.

 

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber
nr 2011/10/29/CEN/ZG/01
o poparciu Marszu Niepodległości

 

Na podstawie punktu 39 lit. a i lit. b. Statutu Stowarzyszenia KoLiber oraz kierując się zapisem Deklaracji ideowej Stowarzyszenia KoLiber w brzmieniu:

„Jesteśmy przeświadczeni, że tysiącletnia historia Narodu Polskiego wraz z jego głęboko zakorzenionymi niepodległościowymi tradycjami stanowi wystarczającą legitymację dla istnienia w pełni suwerennego Państwa Polskiego. Dlatego uznajemy za święte prawo Narodu Polskiego do samostanowienia. W szczególności będziemy przeciwdziałać narzucaniu Państwu Polskiemu polityki zagranicznej, gospodarczej, wewnętrznej i wojskowej przez podmioty zewnętrzne.”

Zarząd Główny podejmuje uchwałę o treści:

„Stowarzyszenie KoLiber z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości wyraża aprobatę dla promowania wartości patriotycznych, w szczególności organizacji Marszu Niepodległości, który ma na celu zamanifestowanie naszej narodowej dumy i przywiązania do suwerennego Państwa Polskiego.”

Marcin Kamiński – Prezes
Igor Pawłowski – I Wiceprezes
Karol Rozenberg – II Wiceprezes
Agnieszka Gańko – Sekretarz
Seweryn Szwarocki – Skarbnik

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2022 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found