images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Instytut Globalizacji ma zaszczyt zaprosić na cykliczną imprezę „Śniadania Instytutu Globalizacji” nt. „Gry losowe online: państwowy monopol czy wolna konkurencja?”.

W debacie weźmie udział Prezes Stowarzyszenia KoLiber Jacek Spendel.

Instytut Globalizacji ma zaszczyt zaprosić na cykliczną imprezę Śniadania Instytutu Globalizacji nt. Gry losowe online: państwowy monopol czy wolna konkurencja?

W debacie weźmie udział Prezes Stowarzyszenia KoLiber Jacek Spendel.

Podczas debaty eksperci ekonomiczni ocenią skutki regulacji rynku usług gier losowych udostępnianych za pośrednictwem Internetu. Tematy dyskusji:

– Jedynie odejście od zasad monopolistycznej pozycji państwa na rynku gier i zakładów spowoduje znaczący wzrost wplywów do skarbu państwa stwierdza raport przygotowany przez Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.

– Polakom nie podoba się zapowiedziane przez polityków wprowadzenie monopolu państwa na gry losowe oferowane za pośrednictwem Internetu – taki wniosek wypływa z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez TNS OBOP. Az 42% ankietowanych na pytanie: Czy Pana(i) zdaniem, państwo powinno posiadać monopol dotyczący gier losowych dostępnych za pośrednictwem Internetu? odpowiedziało negatywnie.

– Brytyjscy ekonomiści są zdania, że uregulowanie tego typu rozrywki w Internecie w Polsce jest niezbędne w związku z wolnością świadczenia usług w krajach Unii Europejskiej. Ponadto dyskryminowanie firm prywatnych na tym rynku jest łamaniem zasad wolnej konkurencji. W przypadku istnienia monopolu, państwo może spodziewać się niższego wzrostu gospodarczego, ograniczenia rozwoju w tym innowacyjnym sektorze oraz redukcji miejsc pracy.

Stowarzyszenie KoLiber uważa, że wprowadzenie monopolu państwa na rynek gier i zakładów oferowanych w Internecie będzie sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i wystosowało w tej sprawie wniosek do Rzecznika Prawo Obywatelskich.

W dyskusji moderowanej przez dr Tomasz Teluka dyrektora Instytutu Globalizacji oraz eksperta Centre for the New Europe w Brukseli, wezmą udział:

dr Bohdan Wyżnikiewicz – wiceprezes Instytutu Badan nad Gospodarką Rynkową

Jaroslaw Pawlowski – wiceprezes TNS OBOP

Jacek Spendel – prezes Stowarzyszenia KoLiber

Piotr Waglowski – członek Rady Informatyzacji przy Rzadzie RP

Spotkanie odbedzie się w Warszawie w restauracji La Boheme na pl. Teatralnym (www.laboheme.com.pl), we wtorek, 9 stycznia 2007 r. o godz. 11.00.

Zaproszeni to dziennikarze oraz eksperci ekonomiczni. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na adres: instytut@globalizacja.org. Uczestnicy (tylko po wcześniejszym potwierdzeniu uczestnictwa) otrzymają darmowe egzemplarze raportu IBnGR oraz wyśmienite drugie śniadanie przygotowane przez kucharza restauracji La Boheme.

Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach śniadań Instytutu Globalizacji. Jest to cykliczna impreza ekspertów, decydentów i dziennikarzy, w ramach projektów spraw publicznych, prowadzonych przez Fundacje.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found