images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Zachęcamy do wzięcia udziału w XVI Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczególnie polecamy prezesom oraz członkom władz oddziałów zapoznanie się z poniższą propozycją.


Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w XVI Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Szkoła jest intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – partiach politycznych, „młodzieżówkach”, samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych i organizacjach pozarządowych. Szkoła odbędzie się w dniach 9-19 października 2008 roku. Na zgłoszenia czekamy do 12 września 2008 roku.

Więcej informacji na stronie www.szkola-liderow.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w XVI Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczególnie polecamy prezesom oraz członkom władz oddziałów zapoznanie się z poniższą propozycją.


Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w XVI Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Szkoła jest intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – partiach politycznych, „młodzieżówkach”, samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych i organizacjach pozarządowych. Szkoła odbędzie się w dniach 9-19 października 2008 roku. Na zgłoszenia czekamy do 12 września 2008 roku.

Więcej informacji na stronie www.szkola-liderow.pl

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found