images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Prezes oddziału we Włocławku KoLega Jarosław Kłosiński zwołuje Walne Zebranie. Odbędą się wybory nowych władz- w środę 29 lutego 2012r. Zapraszamy na godzinę 17:00 do „Gospody u Młynarza” , przy ul. Okrzei 77.

 

Będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskiej, opłacenia składek oraz dyskusji nad planami działalności. Zapraszamy!

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia KoLiber Oddział Włocławek.

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4.    Wybór przewodniczącego walnego zebrania oraz protokolanta.
5.    Wysłuchanie sprawozdania z działania Zarządu Oddziału.
6.    Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7.    Przyjęcie regulaminu oddziału.
8.    Przyjęcie nowych członków w struktury oddziału.
9.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10.     Wybór Prezesa Oddziału.
11.     Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału.
12.     Ustalenie wysokości składki członkowskiej dla członków oddziału.
13.     Omówienie sytuacji na polskiej scenie politycznej pod kątem   
ewentualnej współpracy Oddziału z partiami politycznymi, kandydatami na samorządowców, itp.
14.    Sprawy różne.
15.     Zamknięcie obrad.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found