images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzją Prezesa Stowarzyszenia Marcina Kamińskiego najbliższe obrady Rady Krajowej odbędą się w Wejherowie w dniu 9 lipca. Gospodarzem został oddział trójmiejski, który zachęca KoLibrantów do licznego przybycia i reprezentowania oddziałów.

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber
nr 2011/06/25/CEN/PRE/01
o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin:
9 lipca 2011 r., godz. 15.00 (pierwszy termin), 16.00 (drugi termin)
Miejsce:
Wejherowo

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
b. sprawdzenie ważności mandatów,
c. lista obecności.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności i przedstawienie planów na
przyszłość.
5. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.
6. Wyrażenie zgody na powołanie oddziału w Płocku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found