images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber odbędzie się w piątek,
28 marca 2008 roku, na godz. 17.30 Drugi termin godz. 18:30.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Fundacji Res Publica Nowa na ul. Gałczyńskiego 5.

Walne zebranie oddziału warszawskiego.
Zwołuję Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber na piątek,
28 marca 2008 roku, na godz. 17.30 Drugi termin wyznaczam na godz. 18:30.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Fundacji Res Publica Nowa na ul. Gałczyńskiego 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie prezesa i członków zarządu z działalności oddziału.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Dyskusja i pytania do prezesa oraz członków zarządu.
8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu oddziału.
9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa oddziału, pytania
do kandydatów.
10. Wybór prezesa oddziału.
11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej oddziału.
12. Wybór komisji rewizyjnej oddziału.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Marta Kube
Prezes Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl