Ujawnić oprawców, a nie tylko tajnych współpracowników

Uchwała w sprawie funkcjonariuszy służb specjalnych PRL przyjęta przez Radę Krajową Stowarzyszenia KoLiber w Gdyni. Rada Krajowa przyjęła również drugą uchwałę w obronie niezależności badań naukowych, postulującą nie ograniczanie swobody badań przez polityków i nie zmienianie ustawy o IPN. Informacje prasowe m.in. tu i tu.


Treść uchwały:
W dobie wielkiego medialno – politycznego sporu o najnowszą historię Polski, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie w związku z zaistniałą sytuacją…

Uchwała w sprawie funkcjonariuszy służb specjalnych PRL przyjęta przez Radę Krajową Stowarzyszenia KoLiber w Gdyni. Rada Krajowa przyjęła również drugą uchwałę w obronie niezależności badań naukowych, postulującą nie ograniczanie swobody badań przez polityków i nie zmienianie ustawy o IPN. Informacje prasowe m.in. tu i tu.


Treść uchwały:
W dobie wielkiego medialno – politycznego sporu o najnowszą historię Polski, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie w związku z zaistniałą sytuacją. Każdego dnia spotykamy się z dyskusją dotyczącą jedynie tzw. „Tajnych Współpracowników”, którzy wbrew powszechnej opinii, nie byli najważniejszym elementem komunistycznego aparatu zniewolenia.
W pełni świadomi wielkiej szkodliwości działań tych osób, uważamy, że nacisk powinien w końcu zostać skierowany na głównych oprawców. Wzywamy do zintensyfikowania prac prowadzących do publicznego ujawnienia tożsamości funkcjonariuszy służb specjalnych PRL, którzy popełniali najcięższe przestępstwa, oraz do bezzwłocznego pociągnięcia ich do odpowiedzialności prawnej.