BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Przedstawiamy uchwałę Rady Krajowej Stowarzyszenia KoLiber z dnia 24 sierpnia o udziale Stowarzyszenia w życiu publicznym!

Uchwała Rady Krajowej Stowarzyszenia KoLiber
Nr 2013/08/24/CEN/RK/03
o udziale Stowarzyszenia w życiu publicznym

Na podstawie pkt. 44 lit. a statutu Stowarzyszenia KoLiber uchwala się następujące zasady udziału w życiu publicznym oraz współpracy z partiami i organizacjami, które mają za cel udział w wyborach do władz europejskich, krajowych lub samorządowych (dalej jako quasi partie):
1. Działania Stowarzyszenia KoLiber lub jego poszczególnych oddziałów w szczególności współpraca z komitetami wyborczymi, partiami oraz quasi partiami powinny być podejmowane z poszanowaniem zasady apartyjności Stowarzyszenia KoLiber.
2. Zakazuje się udziału przez Stowarzyszenie lub jego poszczególne oddziały w komitetach wyborczych.
3. Zakazuje się udzielania oficjalnego poparcia przez Stowarzyszenie lub jego poszczególne oddziały komitetom wyborczym, partiom oraz quasi partiom.
4. Zakazuje się używania logotypu i nazwy Stowarzyszenia KoLiber w akcjach i materiałach wyborczych w sposób mogący sugerować popieranie przez Stowarzyszenie lub jego poszczególne oddziały danego komitetu wyborczego, partii czy quasi partii.
5. Stowarzyszenie KoLiber udziela poparcia w wyborach wyłącznie członkom zwyczajnym Stowarzyszenia KoLiber.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found