images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Panie Premierze, wykorzystajmy szansę, jaką stwarza polska prezydencja w Unii Europejskiej! Przypomnijmy o Rotmistrzu!

Szanowny Panie Premierze,

14 czerwca b.r. pod Ścianą Straceń w byłym KL Auschwitz, uczestnicy uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o uznanie projektu ustanowienia 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem za jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji opublikowanych pod adresem www.michaltyrpa.blogspot.com, wnoszę, że list ze wspomnianym apelem zdążył już do Pana Premiera dotrzeć. Jako uczestnik akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) wyrażam zdecydowane poparcie dla apelu skierowanego do Pana 14 czerwca b.r. z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Panie Premierze, wykorzystajmy szansę, jaką stwarza polska prezydencja w Unii Europejskiej! Przypomnijmy o Rotmistrzu! Trzeba dać świadectwo..

Z poważaniem,

Marcin Kamiński

Prezes Stowarzyszenie Koliber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found