images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Kanon Lektur Oczytanego Człowieka to zestaw książek, które każdy szanujący się wolnościowiec powinien znać, nie tyle ze względu na ich wolnościowy charakter (nie wszystkie z nich da się zaliczyć do nurtu k-l), ale ze względu na wkład, jaki wniosły w rozwój określonej dziedziny. Prosimy o propozycje uzupełnienia poniższej listy.


Acton, John
„Historia wolności”

Barber, Benjamin
„Dżihad kontra MacŚwiat”

Bastiat, Frederic
„Prawo”

Bentham, Jeremy
„Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa”

Besancon, Alain
„Przekleństwo wieku”

Burke, Edmund
„Rozważania o rewolucji we Francji”

Chesterton, Gilbert Keith
„Dla sprawy”
„Ortodoksja”

Courtois, Stéphane i inni
„Czarna księga komunizmu”

Dzielski, Mirosław
„Bóg, wolność, własność”
„Odrodzenie ducha – budowa wolności: pisma zebrane”

Engels, Fryderyk
„Położenie klasy robotniczej w Anglii”

Erazm z Rotterdamu
„Pochwała głupoty”

Friedman, David
„Machinery of freedom”

Friedman, Milton
„Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych”
„Kapitalizm i wolność”
„Polityka i tyrania: Miltona Friedmana lekcje poszukiwania wolności”
„Tyrania status quo”
„Wolny wybór”

Fukuyama, Francis
„Koniec historii”

Gan-Ganowicz, Rafał
„Kondotierzy”

Grocjusz, Hugo
„O prawie wojny i pokoju”, „O wolnoœci mórz”

Hayek, Friedrich August von
„Droga do zniewolenia”
„Indywidualizm i porządek ekonomiczny”
„Intelektualiści a socjalizm”

„Konstytucja wolności”

Hobbes, Thomas
„Lewiatan”

Keynes, John Maynard
„Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”

Kisielewski, Stefan
„Abecadło Kisiela”

Klein, Naomi
„No logo”

Koneczny, Feliks
„O sprawach ekonomicznych”

Kwaśnicki, Witold
„Zasady gospodarki rynkowej”

Legutko, Ryszard
„Spory o kapitalizm”
„Nie lubię tolerancji”

Leon XIII
„Rerum novarum”

Limbaugh, Rush
„Właściwy porządek rzeczy”

Locke, John
„Dwa traktaty o rządzie”

Łagowski, Bronisław
„Liberalna kontrrewolucja”

Łysiak, Waldemar
„Stulecie kłamców”
„Dobry”, „Lepszy”, „Najlepszy”
„Statek”

Machiavelli, Nicola
„Książe”

Mill, John Stuart
„O wolności”

Miłosz, Czesław
„Umysł zniewolony”

Mises, Ludwig von
„Biurokracja”
„Ekonomia i polityka”
„Human Action”
„Liberalizm w tradycji klasycznej”
„Mentalność antykapitalistyczna”
„Interwencjonizm”

Monteskiusz
„O duchu praw”

Neuhaus, Richard
„Biznes i Ewangelia”

Novak, Michael
„Duch demokratycznego kapitalizmu”

Nozick, Robert
„Anarchia, państwo, utopia”

Oakeshott, Michael
„Wieża Babel i inne eseje”

Orwell, George
„Rok 1984”

Pipes, Richard
„Własność i wolność”

Podhoretz, Norman
„Dlaczego byliśmy w Wietnamie”

Rand, Ayn
„Atlas shrugged”
„Cnota egoizmu”

Reymont, Władysław
„Ziemia obiecana”

Rifkin, Jeremy
„Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej”

Rybarski, Roman
„O narodzie, ustroju i gospodarce”

Schmitt, Carl
„Teologia polityczna i inne pisma”

Scholland, Ken
„Przygody Jonatana Poczciwego: odyseja wolnego rynku”

Smith, Adam
„Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”

Spinoza, Baruch
„Traktat polityczny”

Ślipko, Tadeusz
„Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia?

Tocqueville, Alexis de
„O demokracji w Ameryce”

Tyrmand, Leopold
„Cywilizacja Komunizmu”

Weber, Max
„Polityka jako zawód i powołanie”
„Etyka protestancka a duch kapitalizmu”

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found