BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stowarzyszenie KoLiber wyraża swoje zaniepokojenie faktem ratyfikacji przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego. Nasze środowisko skupia osoby, które konstruktywnie krytykują proces integracji Polski z Unią Europejską. Chcemy przypomnieć, że zapisy traktatu lizbońskiego w większości pokrywają się z rozwiązaniami zawartymi w tzw. Konstystucji UE, odrzuconej w referendach przez Francuzów i Holendrów. Szczególnym zażenowaniem napawa nas fakt, że swoją dycyzję pan Prezydent uzależnił od decyzji narodu irlandzkiego, a nie decyzji obywateli Polski w ogólnokrajowym referendum, poprzedzonym merytoryczną dyskusją na ten temat. Wzywamy wszystkich polskich parlamentarzystów do podjęcia jak najszybszych działań legislacyjnych mających na celu uchwalenie ustawy wzmacniającej rolę polskiego parlamentu w implementacji prawa unijnego. Stowarzyszenie KoLiber wyraża swoje zaniepokojenie faktem ratyfikacji przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego. Nasze środowisko skupia osoby, które konstruktywnie krytykują proces integracji Polski z Unią Europejską. Chcemy przypomnieć, że zapisy traktatu lizbońskiego w większości pokrywają się z rozwiązaniami zawartymi w tzw. Konstystucji UE, odrzuconej w referendach przez Francuzów i Holendrów. Szczególnym zażenowaniem napawa nas fakt, że swoją dycyzję pan Prezydent uzależnił od decyzji narodu irlandzkiego, a nie decyzji obywateli Polski w ogólnokrajowym referendum, poprzedzonym merytoryczną dyskusją na ten temat. Wzywamy wszystkich polskich parlamentarzystów do podjęcia jak najszybszych działań legislacyjnych mających na celu uchwalenie ustawy wzmacniającej rolę polskiego parlamentu w implementacji prawa unijnego.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found