images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

OŚWIADCZENIE WS. PUBLIKACJI PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2012 I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2025 ORAZ KWESTII WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW TWORZONYCH PRZEZ TARNOWSKIE INSTYTUCJE PUBLICZNE

Jako tarnowski oddział Stowarzyszenia KoLiber, kontynuując akcję „Tarnów bez długu”, chcemy wyrazić zaniepokojenie liczbami zawartymi w projekcie budżetu na rok 2012 oraz w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025.

Przypominamy iż, w niedawnym liście otwartym skierowanym do Prezydenta miasta zwracaliśmy uwagę na gwałtowny wzrost poziomu zadłużenia w ciągu ostatnich kilku lat. Zauważyliśmy także, że wkład własny w wydatkach majątkowych, którymi miasto usprawiedliwia wzrost długu, był w ostatnich latach niewiele wyższy, natomiast głównym czynnikiem windującym w górę poziom zadłużenia był wzrost wydatków bieżących.

Abstrahując od szukania winnych tej sytuacji chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestię zaufania do obietnic i dokumentów tworzonych przez miejskich urzędników. Podczas spotkania z włodarzami miasta usłyszeliśmy zapewnienia o cięciach wydatków bieżących na poziomie 20 milionów złotych oraz byliśmy wielokrotnie odsyłani do zapoznania się z wątpliwą wieloletnią prognozą finansową na lata 2011-2026. Miasto wydało także oświadczenie, w którym sugerowało nam brak zrozumienia zasad konstruowania  m.in. właśnie wieloletniej prognozy finansowej. Fakt ten był dla nas bardzo zaskakujący, gdyż prezydent prognozując kilka lat temu poziom długu na koniec roku 2009 pomylił się o 100 milionów złotych, czyli ponad dwukrotnie!

Czas pokazał, iż ograniczone zaufanie do prognoz tworzonych przez tarnowskich urzędników było całkowicie uzasadnione. W wieloletniej prognozie finansowej przyjętej na początku bieżącego roku miasto zakładało osiągnięcie solidnej nadwyżki budżetowej na koniec roku 2012, podczas gdy w projekcie najnowszej prognozy wynikiem przyszłorocznego budżetu ma być deficyt na poziomie blisko 60 milionów złotych! O ile fakt ten można tłumaczyć przeniesieniem znacznej części wydatków z bieżącego roku na rok następny, o tyle na rozbieżności w obu prognozach po zsumowaniu budżetów roku 2011 oraz 2012 usprawiedliwienia nie ma. Jeszcze niecały rok temu miasto prognozowało wzrost długu na przestrzeni dwóch lat o 18 milionów złotych. Natomiast najnowsza prognoza informuję nas, iż wzrost ten będzie prawie 3-krotnie większy! Ponadto przyczyną tej ogromnej pomyłki bynajmniej nie  są wydatki majątkowe, gdyż na przestrzeni 2 lat będą one na mniejszym poziomie niż wstępnie prognozowano. Natomiast, pomimo obiecanych cięć, można zauważyć kontynuację gwałtownego wzrostu wydatków bieżących. W roku 2011 wydatki bieżące będą o kilkanaście milionów wyższe od wstępnie prognozowanych, natomiast przewidywania na rok 2012 zostały zrewidowane w górę aż o 42 miliony złotych!

Podsumowując, różnice w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026 oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 są bardzo duże. Szczególnie niepokojący jest 3-krotnie większy wzrost długu. Jeszcze gorszy jest fakt, iż przyczyną tej różnicy są znacznie większe wydatki bieżące. Nie rozumiemy także, na jakiej podstawie Pani rzecznik zalecała – młodym ludziom przedstawiającym niepodważalne fakty, troszczącym się bezinteresownie o dobro finansów miasta – douczanie  się z zasad konstruowania w/w dokumentów, podczas gdy grono odpowiednio wynagradzanych z pieniędzy podatników urzędników, mających do dyspozycji środki budżetowe, nie potrafi na chociażby przeciętnym poziomie stworzyć tejże prognozy. Wątpimy także w sens tworzenia prognozy na kilkanaście lat, podczas gdy niemożliwe okazuje się zaplanowanie finansów miasta z jednorocznym wyprzedzeniem. Oczekujemy także wyjaśnień, kto odpowiada za przedstawione pomyłki oraz wyciągnięcia konsekwencji z działań powodujących obniżenie wiarygodności instytucji publicznych. Liczymy także, że miasto zaprezentuje inne pomysły – oprócz tych ujawnianych w tarnowskim mediach – na walkę z wielkim problemem jakim jest napędzający przyrost długu gwałtowny wzrost wydatków bieżących. Mamy również nadzieję, iż ostatecznie przyjęty budżet na rok 2012 będzie wyglądał bardziej optymistycznie niż obecnie przedstawiony projekt, a miejscy urzędnicy, zamiast skupiać się na pouczaniu innych, będą starali się tworzyć dokumenty publiczne na odpowiednim poziomie.

Filip Wikierak – Sekretarz
Piotr Gładysz – Prezes
Tarnowski Oddział Stowarzyszenia KoLiber
 

Różnice prognoz UM Tarnowa – lata 2011 i 2012

kliknij aby zobaczyć wykres i tabelę

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found