images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Mam niezwykłą przyjemność ogłosić powstanie nowej sekcji Oddziału Warszawskiego: Sekcji Szkoleniowej.

Na dobry początek (jako inaugurację działania Sekcji) chciałem serdecznie zaprosić Szanownych KoLegów i KoLeżanki, do wzięcia udziału w szkoleniu zatytułowanym:

Negocjacje w praktyce

Informacje na temat nowej sekcji, oraz planowanego szkolenia można przeczytać po kliknięciu „pokaż”

Witam Szanownych KoLegów i KoLeżanki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber,

Mam niezwykłą przyjemność ogłosić powstanie nowej sekcji naszego Oddziału: Sekcji Szkoleniowej. Sekcja ta będzie się zajmować:
* organizacją szkoleń dla członków naszego oddziału,
* nawiązywaniem współpracy z firmami szkoleniowymi i doradczymi, celem realizacji powyższego punktu,
* stroną logistyczną wyżej wspomnianych szkoleń,
* monitorowaniem ciekawych propozycji szkoleniowych oferowanych przez firmy, stowarzyszenia, fundacje itd., celem dostarczania odpowiednich informacji osobom, które chętne byłyby z takich szkoleń skorzystać, często zaś nie robią tego z powodu braku informacji,
* dbaniem o ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty członków oddziału warszawskiego.

Powołanie Sekcji Szkoleniowej jest odpowiedzią Zarządu Oddziału Warszawskiego na potrzeby zgłaszane przez wielu członków oddziału, aby Stowarzyszenie aktywniej włączyło się w realizację zapisów naszej KoLibrowej Misji, mówiącej m.in. o przygotowaniu członków Stowarzyszeniu do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym naszego kraju (z Misji KoLibra: „Połączyliśmy siły, by przygotować się do pełnienia funkcji publicznych w państwie poczynając od samorządów terytorialnych, a na najwyższych urzędach Rzeczpospolitej Polskiej – w niedalekiej przyszłości – kończąc. Współrządząc weźmiemy na siebie odpowiedzialność za losy Polski, i dążyć jednocześnie będziemy do urzeczywistnienia wyznawanych przez nas wartości.”). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowopowstała Sekcja ma za zadanie aktywnie (nie akademicko-teoretycznie, lecz praktycznie) realizować te cele.
Na dobry początek (jako inaugurację działania Sekcji) chciałem serdecznie zaprosić Szanownych KoLegów i KoLeżanki, do wzięcia udziału w szkoleniu zatytułowanym „Negocjacje w praktyce”. Poniżej podaję niezbędne informacje, które pozwolą Wam zorientować się w celach i planie warsztatu, oraz zdecydować, czy jesteście takim szkoleniem zainteresowani.

Tytuł szkolenia: „Negocjacje w praktyce”
Data: 17-18 listopada 2007, godz 9-17
prowadzący: REDWOODS Tytus Woźniak – szkolenia i doradztwo

Czego dowiecie się na szkoleniu?

Szkolenie będzie poświęcone podstawom technik negocjacyjnych. Będzie mieli okazję krótko dowiedzieć się o mechanizmach funkcjonujących w czasie negocjacji, oraz szeroko sprawdzić ich działanie w praktyce. Omówiona zostanie specyfika sytuacji trudnych, co zrobić, gdy się takie pojawiają, jaki potencjał niosą ze sobą takie sytuacje, wreszcie – jak sobie z takimi sytuacjami radzić. Dowiecie się również o podstawowych manipulacjach używanych w czasie negocjacji, oraz wypróbujecie paru sposobów, jak nie dać się na takie manipulacje złapać. Całość prowadzona będzie z maksymalnym naciskiem na sprawdzanie mechanizmów w praktyce, zaś z minimalnymi elementami wykładowymi.

Kto prowadzi szkolenie?

Prowadzącym szkolenie będzie profesjonalny trener Tytus Woźniak, założyciel firmy REDWOODS Tytus Woźniak (więcej o firmie: www.redwoods.com.pl).
* Absolwent Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Trener umiejętności psychospołecznych – Szkoła Trenerów Ośrodka INTRA. Od 1994 r. prowadzi warsztaty interpersonalne, od ponad 10 lat pracuje z grupami biznesowymi.
* Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności przywódczych, efektywnej pracy zespołowej, umiejętności sprzedażowych. Prowadzi projekty doradcze takie jak: executive coaching, doradztwo z zakresu zarządzania zmianą i zarządzania zespołem. Pełni funkcje projektodawcy i kierownika projektu w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
* Specjalizuje się w zamkniętych szkoleniach dla kadry menedżerskiej, także w języku angielskim.
* Prowadził szkolenia m.in. dla firm: Browary Dolnośląskie Piast, Bosh-Siemens, Cap Gemini Ernst & Young, Commercial Union, Gourmet Foods (Dilmah), Iberia Motor Company, Kimberly-Clark, Makro Cash and Carry, Merck, Nutricia, Philip Morris, Tchibo, Tetra Pak, DHL, TUiR WARTA.
* Programy prowadzone w języku angielskim: Atos Origin, Cargill, Coca Cola, Mc Cain, Nestle, Swedish Match, VELUX.

Szkoleniu przyglądać się będzie superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbycie określonej liczby godzin treningów pod superwizją jest jednym z warunków otrzymania licencji trenerskiej PTP, licencji o którą obecnie stara się Pan Tytus Woźniak. Z powodu bardzo wysokich wymagań stawianych przed kandydatami do tego certyfikatu, grono trenerów licencjonowanych, w stosunku do wszystkich ludzi uprawiających ten zawód w Polsce, jest dość wąskie. Obecność superwizora jest więc dodatkowym potwierdzeniem wysokiego standardu pracy Pana Tytusa Woźniaka.

Cena:

Ponieważ szkolenie prowadzone jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy OW Stowarzyszenie KoLiber a firmą REDWOODS, jedyne koszty jakie poniesiecie, to koszty materiałów, które potrzebne będą w warsztacie. Za udział w dwudniowym szkoleniu, prowadzonym przez profesjonalnego trenera zapłacicie jedynie 30zł (podczas gry rynkowa cena takiego szkolenia, to przynajmniej kilkaset złotych). Dodatkowo otrzymacie też oficjalny certyfikat, potwierdzający wasz udział w szkoleniu.

Jakie korzyści wyniesiesz ze szkolenia?
* bardzo przydatną życiowo wiedzę, oraz praktykę w jej stosowaniu,
* materiały edukacyjne, aby później sięgnąć do nich i odświeżyć przyswojoną wiedzę,
* profesjonalne zaświadczenie poświadczające Twój udział w szkoleniu (taki dyplom z pewnością bardzo zwiększy Twoje szanse na rynku pracy),
* doświadczenie udziału w profesjonalnie prowadzonym warsztacie, w cenie wielokrotnie niższej niż rynkowa.

Co zrobić, aby wziąć udział w warsztacie?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

* w terminie do 4.XI (niedziela wieczór) nadesłać na adres szkolenia@koliber.org zgłoszenie, zawierające: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy), zobowiązanie terminowego uiszczenia opłaty za szkolenie.
* mieć aktualnie opłacone składki członkowskie (bądź w razie nieuregulowanej sytuacji – uregulować ją przed rozpoczęciem szkolenia)
* opłacić koszt udziału w szkoleniu (w terminie ? do 8.XI (np. w czasie czwartkowego spotkania OW) zaliczka w wysokości 20zł, oraz w dniu szkolenia II rata w wysokości 10zł).

Niestety, z przyczyn technicznych w warsztacie będzie mogło wziąć udział jedynie około 10 osób z naszego Oddziału, co zmusza nas do przeprowadzenia pewnej formy selekcji chętnych. Sekcja Szkoleniowa w porozumieniu z Zarządem OW dokona wyboru, kierując się kryteriami aktywności członka w Oddziale, oraz jego zasługami dla Oddziału. Jednocześnie zachęcamy wszystkie osoby chętne do zgłaszania się, ponieważ:
         – spośród osób, które nadeślą zgłoszenia zostanie utworzona lista rezerwowa, na wypadek gdyby spośród osób zadeklarowanych znalazły się osoby, które nie opłacą w terminie kosztu szkolenia, lub z innych ważnych powodów postanowią nie brać udziału w szkoleniu,
         – w planach są już kolejne szkolenia, gdzie jednym z kryteriów selekcyjnych będzie obecność na listach rezerwowych na poprzednich szkoleniach (tak, aby z oferty Sekcji korzystała możliwie szeroka grupa członków Oddziału).

Po zakończeniu rekrutacji osoby, które zakwalifikują się do szkolenia, zostaną o tym powiadomione mailowo, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi miejsca szkolenia. Osoby wpisane na listę rezerwową również zostaną o tym fakcie poinformowane. Z powodów wymienionych powyżej prosi się o dokładne przemyślenie decyzji przed przystąpieniem do zapisu, ponieważ miejsc jest niewiele, więc szkoda byłoby aby ktoś niepewny swoich chęci lub możliwości stawienia się na szkoleniu, blokował możliwość uczestnictwa innym członkom Oddziału.

Czekam na zgłoszenia,

Lesław Sierocki

Sekcja Szkoleniowa Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia KoLiber
szkolenia@koliber.org
tel: 600-362-617

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl