images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w projekcie Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych.

Celem projektu jest wzmocnienie liderów organizacji pozarządowych.

Szkoła odbędzie się w dniach 23 maja – 1 czerwca 2007 roku. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2007 roku.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w projekcie Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych.

Celem projektu jest wzmocnienie liderów organizacji pozarządowych.

Szkoła odbędzie się w dniach 23 maja – 1 czerwca 2007 roku. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2007 roku.


Masz doświadczenie i zapał do nauki? Chcesz przeżyć przygodę życia i nauczyć się rzeczy przydatnych na rynku pracy?

Zgłoś się do najbliższego oddziału KoLibra i pojedź na Szkołę Liderów.


REKRUTACJA

Do projektu zapraszamy osoby, które:

mają doświadczenie w prowadzeniu organizacji, projektów i inicjatyw społecznych,
chcą rozwijać się jako liderzy środowisk pozarządowych,
mają ukończone 19 lat.

PROGRAM

Podczas szkoły będziemy wzmacniać umiejętności liderskie uczestników, dyskutować o tożsamości, etyce, metodach pracy i przyszłości trzeciego sektora. Program realizowany będzie w formie warsztatów umiejętności, paneli dyskusyjnych, debat, wykładów, pracy w małych grupach przez doświadczonych trenerów, wykładowców akademickich, działaczy i pracowników sektora pozarządowego.

W programie między innymi następujące tematy:

Podstawy liderstwa, praca w zespole, angażowanie społeczności, diagnoza społeczności lokalnej, budowanie relacji społecznych i partnerstw, rozwiązywanie konfliktów społecznych, formy działania trzeciego sektora, etyka trzeciego sektora, dylematy rozwoju trzeciego sektora.

WARUNKI ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać list polecający. Formularz zgłoszeniowy oraz list polecający należy przesłać do 8 maja. Rozmowy kwalifikacyjne osób wybranych na podstawie ankiet odbędą się w terminie 15, 16, 17 maja 2007 w trzech wybranych miastach w Polsce (wybór miast uzależniony będzie od geografii zgłoszeń). Ostateczny wynik rekrutacji ogłoszony zostanie 18 maja 2007 roku.

Harmonogram rekrutacji:

* termin przysyłania zgłoszeń do 8 maja 2007 godz. 16:00
* informacja o pierwszym etapie rekrutacji 11 maja 2007 godz. 18:00
* rozmowy kwalifikacyjne 15, 16, 17 maja 2007
* wyniki rekrutacji 18 maja 2007 godz. 19:00

Uczestnicy pokrywają część kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości 300 zł, natomiast reszta kosztów w wysokości 1700 zł sfinansowana jest z dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

http://www.szkola-liderow.pl


Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego, jako autonomiczny program Fundacji im. Stefana Batorego, następnie funkcjonowała przy Fundacji im. Roberta Schumana. W lutym 1997 roku w wyniku usamodzielnienia się naszego programu powstało Stowarzyszenie Szkoła Liderów, które swoim zasięgiem objęło całą Polskę.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl