images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W dniu 11.12.2010r. miały miejsce obrady Konwentu Stowarzyszenia KoLiber. Poprzedziła je dyskusja o długu publicznym w ramach kampanii „Polska bez długu”. Delegaci wybrali na nową kadencję Prezesa, członków Sądu Naczelnego o raz Centralnej Komisji Rewizyjnej.

W dniu 11.12.2010r. miały miejsce obrady Konwentu Stowarzyszenia KoLiber w sali Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Poprzedziła je dyskusja o długu publicznym w ramach kampanii „Polska bez długu”. Wystąpili Panowie A. Sadowski, wiceprezydent CAS, oraz red. R.A. Ziemkiewicz, Członek Honorowy KoLibra. Debatę prowadził S. Wojtera, KoLibrant- Założyciel. Na zaproszenie odpowiedział Członek Komitetu Honorowego naszej akcji, Pan Janusz Korwin- Mikke. Dopełnieniem uczty duchowej, była prapremiera utworu „Na kredyt” autorstwa WC Fileta oraz Kapitana Maczka.

Obrady otworzył Bogusław Gosz z Trójmiasta, oddziału któremu przyznano największą liczbę mandatów. KoLeżanki i KoLedzy udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu Głównego ubiegłej kadencji, czyli Prezesowi Marcinowi Kamińskiemu, Skarbnikowi Markowi Ulińskiemu, Sekretarz Agnieszce Gańko, Wiceprezesom Karolowi Godlewskiemu, Marcinowi Walkowskiemu, Bartoszowi Wilkowi, Karolowi Sali oraz Sekretarzowi Adamowi Witkowskiemu.

Na nową kadencję na stanowisko Prezesa Konwent powołał ponownie Marcina Kamińskiego. Członkami Sądu Naczelnego z woli delegatów stali się Magdalena Zalewska, Adam Wojtasiewicz oraz Bogusław Gosz. Gratulujemy.

W tym roku wybraliśmy także członków Centralnej Komisji Rewizyjnej. Zostali nimi: doświadczeni Jerzy Paśko, Stanisław Wojtera, Krzysztof Górniak oraz, nowicjusze w tej roli, Jacek Jasiński i Jacek Spendel. Życzymy powodzenia.

Wieczorem bawiliśmy się na imprezie, na której była okazja wznieść toast za nowe władze centralne stowarzyszenia. Kolejna taka szansa za rok!

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found