images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W dniu 11.12.2010r. miały miejsce obrady Konwentu Stowarzyszenia KoLiber. Poprzedziła je dyskusja o długu publicznym w ramach kampanii „Polska bez długu”. Delegaci wybrali na nową kadencję Prezesa, członków Sądu Naczelnego o raz Centralnej Komisji Rewizyjnej.

W dniu 11.12.2010r. miały miejsce obrady Konwentu Stowarzyszenia KoLiber w sali Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Poprzedziła je dyskusja o długu publicznym w ramach kampanii „Polska bez długu”. Wystąpili Panowie A. Sadowski, wiceprezydent CAS, oraz red. R.A. Ziemkiewicz, Członek Honorowy KoLibra. Debatę prowadził S. Wojtera, KoLibrant- Założyciel. Na zaproszenie odpowiedział Członek Komitetu Honorowego naszej akcji, Pan Janusz Korwin- Mikke. Dopełnieniem uczty duchowej, była prapremiera utworu „Na kredyt” autorstwa WC Fileta oraz Kapitana Maczka.

Obrady otworzył Bogusław Gosz z Trójmiasta, oddziału któremu przyznano największą liczbę mandatów. KoLeżanki i KoLedzy udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu Głównego ubiegłej kadencji, czyli Prezesowi Marcinowi Kamińskiemu, Skarbnikowi Markowi Ulińskiemu, Sekretarz Agnieszce Gańko, Wiceprezesom Karolowi Godlewskiemu, Marcinowi Walkowskiemu, Bartoszowi Wilkowi, Karolowi Sali oraz Sekretarzowi Adamowi Witkowskiemu.

Na nową kadencję na stanowisko Prezesa Konwent powołał ponownie Marcina Kamińskiego. Członkami Sądu Naczelnego z woli delegatów stali się Magdalena Zalewska, Adam Wojtasiewicz oraz Bogusław Gosz. Gratulujemy.

W tym roku wybraliśmy także członków Centralnej Komisji Rewizyjnej. Zostali nimi: doświadczeni Jerzy Paśko, Stanisław Wojtera, Krzysztof Górniak oraz, nowicjusze w tej roli, Jacek Jasiński i Jacek Spendel. Życzymy powodzenia.

Wieczorem bawiliśmy się na imprezie, na której była okazja wznieść toast za nowe władze centralne stowarzyszenia. Kolejna taka szansa za rok!

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found