images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

22 maja 2010r. odbędą się w Szczecinie wybory do rad osiedli. Członkowie Stowarzyszenia KoLiber zdecydowali się kandydować do rad osiedli, na których mieszkają. Chcemy aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na najniższym szczeblu lokalnej samorządności- mówi zgodnie zarząd oddziału.

22 maja 2010r. odbędą się w Szczecinie wybory do rad osiedli. Członkowie Stowarzyszenia KoLiber zdecydowali się kandydować do rad osiedli, na których mieszkają. Chcemy aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na najniższym szczeblu lokalnej samorządności- mówi zgodnie zarząd oddziału.

Zależy nam na rozsądnym i jak najbardziej celowym wykorzystywaniu środków publicznych, którymi dysponują rady osiedli. Tam, gdzie jest to możliwe, będziemy starać się wspierać lokalną przedsiębiorczość, a przynajmniej dążyć do ograniczenia jakichkolwiek przeszkód w jej rozwoju. Naszym celem jest, by gmina jako organizm skupiła się na swoich najważniejszych zadaniach (jak np. właściwe utrzymanie dróg publicznych, sprzątanie terenów miejskich, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku za pomocą straży miejskiej i policji), umożliwiając jednocześnie przedsiębiorcom oraz zwykłym ludziom realizację ich własnych inicjatyw których bardzo wiele jest tłumionych przez niezrozumiałe bariery biurokratyczne. Chcielibyśmy także – zwyczajnie po ludzku – zająć się naszymi dzielnicami i przyczynić do załatwiania najbardziej podstawowych spraw, wpływających na komfort naszego życia.

W związku z powyższym chcemy Państwa prosić przede wszystkim o uczestnictwo w wyborach do rad osiedli w niedzielę 22 maja. Na każdym osiedlu w godzinach od 9:00 do 18:00 czynny będzie jeden lokal wyborczy, który przeprowadzi głosowanie.

Ponadto prosimy Państwa o oddanie głosu na naszych członków i sympatyków, przynajmniej wirtualnie.

Wśród tych osób znajdują się:
Adam Surmacz – osiedle Podjuchy;
Mateusz Wagemann – osiedle Bukowe – Klęskowo;
Bogdan Roggenbuck – osiedle Dąbie;
Tomasz Aleksandrowicz – osiedle Dąbie;
Tomasz Jacewicz – osiedle Niebuszewo – Bolinko;
Robert Zarecki – osiedle Niebuszewo – Bolinko;
Sabina Tarnowska – osiedle Śródmieście Zachód;
Sylwester Chruszcz – osiedle Głębokie.

Naszymi priorytetami będą:
– utrzymanie dobrego stanu dróg, chodników i ścieżek rowerowych;
– szerszy dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gazowej dla wszystkich mieszkańców;
– wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;
– bezpieczeństwo;
– utrzymanie estetyki zieleni i przestrzeni publicznej.

Rady osiedli są organami pomocniczymi gminy, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących najbardziej podstawowych spraw dotyczących osiedli miasta, na których mieszkamy. Radni osiedlowi swoje funkcje sprawują społecznie, nie otrzymują wynagrodzenia. Co prawda nie mają oni wpływu na „duże” inwestycje czy spektakularne akcje, ale mogą współdecydować o sprawach które często nas denerwują czy martwią. Dotyczy to na przykład sprzątania terenów miejskich, zagospodarowania placów, urządzenia zieleni miejskiej, napraw ulic i chodników, organizacji ruchu na lokalnych ulicach.

Zaufajmy kandydatom z ukształtowanym światpoglądem i ceniącymi ponadczasowe wartości.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl