Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej jest to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni o poglądach konserwatywnych. Stowarzyszenie powstało w maju 2010 roku. Posiada oddziały w sześciu miastach akademickich Polski: Krakowie, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Wrocławiu i Warszawie. Organizacja chce być dobrze słyszalnym w publicznej debacie głosem konserwatywnej części społeczności studenckiej. Celem jej działania jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej oraz uwzględniającej odmienne punkty widzenia dyskusji na temat bieżącej sytuacji państwa.

Stowarzyszenie skupia studentów ze wszystkich szkół wyższych w danym ośrodku akademickim – nie jest nakierowane na działanie w obrębie konkretnej uczelni. Członkowie Stowarzyszenia posiadają różne zainteresowania, poglądy i doświadczenie życiowe. Przypominają, że jednym z najważniejszych obywatelskich obowiązków jest troska o rozwój Ojczyzny. Deklarują chęć nawiązania do najlepszych tradycji narodowej historii i starają się inicjować podnoszenie świadomości przede wszystkim młodych ludzi. By to osiągnąć Stowarzyszenie promuje zainteresowanie polityką, historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną, wartościami patriotycznymi i republikańskimi, tradycjami narodowymi, polską literaturą i kulturą oraz działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Powstanie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej było odpowiedzią na niski poziom zainteresowania wśród młodych ludzi sprawami własnego kraju oraz ich wiedzy polityczno-historycznej. Założycielem Stowarzyszenia jest Paweł Kurtyka – syn śp. Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej studencidlarp.pl.