Struktury Stowarzyszenia KoLiber składają się z większych oddziałów oraz mniejszych kół o ograniczonej autonomii. Poniżej prezentujemy Państwu podział regionalny naszej organizacji.

Polonia Minor Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Ziemi Lubelskiej i Świętokrzyskiej. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Mazovia & Prussia Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury z Ziemi Łódzkiej, Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Polonia Maior Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Kujaw. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!