Struktury Stowarzyszenia KoLiber składają się z oddziałów, które dzielą się na koła. Poniżej prezentujemy Państwu podział regionalny naszej organizacji.

Silesia Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury na Dolnym i Górnym Śląsku. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Pomerania Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Polonia Minor Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Ziemi Lubelskiej i Świętokrzyskiej. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Mazovia & Prussia Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury z Ziemi Łódzkiej, Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Polonia Maior Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Kujaw. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!