images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W związku z uchwałami Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 21 marca br. przeciwko lustracji oraz ?w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego?, pragniemy wyrazić swój głęboki sprzeciw wobec angażowania uczelni wyższych w bieżące spory polityczne. Władze Uniwersytetu Warszawskiego podważają fundamentalną zasadę apolityczności uczelni wyższych, sytuując całą społeczność akademicką po jednej ze stron sporu. Co więcej, jest to w naszej ocenie niegodziwe i nieuprawnione narzucanie opinii i ocen, jaskrawe naruszenie zasady pluralizmu poglądów. Nieuprawnione niezależnie od tego, którą ze stron sporu popierałyby tego typu uchwały.

W związku z uchwałami Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 21 marca br. przeciwko lustracji oraz ?w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego?, pragniemy wyrazić swój głęboki sprzeciw wobec angażowania uczelni wyższych w bieżące spory polityczne. Władze Uniwersytetu Warszawskiego podważają fundamentalną zasadę apolityczności uczelni wyższych, sytuując całą społeczność akademicką po jednej ze stron sporu. Co więcej, jest to w naszej ocenie niegodziwe i nieuprawnione narzucanie opinii i ocen, jaskrawe naruszenie zasady pluralizmu poglądów. Nieuprawnione niezależnie od tego, którą ze stron sporu popierałyby tego typu uchwały.

Autorytet władz uczelni nie może być wykorzystywany do prezentowania osobistych poglądów politycznych poszczególnych osób aktualnie w tych władzach zasiadających. Niedopuszczalne jest zwłaszcza realizowanie tą drogą partykularnych interesów politycznych.

Co więcej, jesteśmy przekonani, że gwarantem pomyślnego rozwoju polskich uczelni jest przezwyciężenie ponurego dziedzictwa PRL-u. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest ujawnienie osób, które w tym okresie zachowywały się w sposób niegodny.

Studenci i absolwenci mają moralne prawo do poznania przeszłości swoich wykładowców, wszyscy obywatele mają prawo do poznania przeszłości tych, którzy kształtują intelektualne oblicze naszego kraju. Próby pokrętnego uzasadniania ucieczki przed prawdą, choćby poprzez odwoływanie się do idei obywatelskiego nieposłuszeństwa, walki Mahatmy Ghandiego czy Martina Luthera Kinga, są poważnym nadużyciem i budzą nasz zdecydowany sprzeciw.

Lustracja nie jest ani jedynym, ani wystarczającym warunkiem transparentności życia społecznego. Jest jednak krokiem koniecznym dla oczyszczenia życia akademickiego i dla podniesienia autorytetu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Dlatego wzywamy środowiska akademickie do utrzymania apolityczności uczelni wyższych, przestrzegania obowiązującego prawa i poddania się oczyszczającemu procesowi lustracji. W związku z pojawiającymi się wystąpieniami przeciwko lustracji ze strony władz innych uczelni, zwracamy się do przedstawicieli społeczności akademickiej z całej Polski oraz do wszystkich, którym leży na sercu dobro szkolnictwa wyższego o wsparcie tego apelu.

Samorząd Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Niezależne Zrzeszenie Studentów
ASK Soli Deo
Młodzi Konserwatyści
Stowarzyszenie Stop Korupcji
Stowarzyszenie Fair Play
Forum Młodych PiS
Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska
Stowarzyszenie KoLiber
Stowarzyszenie Konserwatywno-Narodowe KONAR
Instytut Druckiego-Lubeckiego
Korporacja Akademicka ?Sarmatia?

Apel można poprzeć także indywidualnie, na stronie http://www.apel.edu.pl/form.php

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found