BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Wyrażamy sprzeciw wobec próby ustanowienia państwowej kontroli i regulacji Internetu, jako miejsca powszechnego dostępu do informacji i swobodnej wymiany idei. Wobec państwowej edukacji i koncesji radiowo-telewizyjnych Internet pozostaje jedną z ostatnich niezależnych od rządu instytucji społecznych gwarantujących pełną wolność słowa i wymiany poglądów. Jako taki powinien podlegać szczególnej ochronie, a przypadki łamania prawa w Internecie powinny być zwalczane w trybie odpowiedzialności karnej.

Zachęcamy do podpisania Listu do Prezydenta RP w sprawie zawetowania rządowej ustawy antyhazardowej wprowadzającej do polskiego prawa telekomunikacyjnego „Rejestr stron i usług niedozwolonych”.

List do Prezydenta RP

Wyrażamy sprzeciw wobec próby ustanowienia państwowej kontroli i regulacji Internetu, jako miejsca powszechnego dostępu do informacji i swobodnej wymiany idei. Wobec państwowej edukacji i koncesji radiowo-telewizyjnych Internet pozostaje jedną z ostatnich niezależnych od rządu instytucji społecznych gwarantujących pełną wolność słowa i wymiany poglądów. Jako taki powinien podlegać szczególnej ochronie, a przypadki łamania prawa w Internecie powinny być zwalczane w trybie odpowiedzialności karnej.

Zachęcamy do podpisania Listu do Prezydenta RP w sprawie zawetowania rządowej ustawy antyhazardowej wprowadzającej do polskiego prawa telekomunikacyjnego „Rejestr stron i usług niedozwolonych”.

List do Prezydenta RP

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found