images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Warszawa, dnia 14 lipca 2017 roku

Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

 

Z niepokojem przyjęliśmy poselski projekt ustawy o Sądzie najwyższym, złożony w dniu 12 lipca 2017 roku. Zarówno projektowane zmiany jak i ich uzasadnienie budzą duże wątpliwości. Misją naszego Stowarzyszenia jest kształtowanie przyszłych elit III RP – a tej misji nie da się zrealizować bez poszanowania dla państwa prawa i zasady praworządności.

Projekt złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, zmieniający znacząco ustrój Sądu Najwyższego godzi w podstawy państwa prawnego, zaburzając zasadę trójpodziału władzy. Zgodnie z art. 87 projektu ustawy, Minister Sprawiedliwości będzie mógł indywidualnie wybrać sędziów, którzy będą mogli orzekać po wejściu ustawy w życie. Wybór orzekających sędziów przez tę samą osobę, która jako Prokurator Generalny jest również częstokroć stroną postępowania przed Sądem Najwyższym jest niedopuszczalne i stoi w sprzeczności ze wszystkimi założeniami bezstronności i uczciwości jakim przyświecać ma ta ustawa.

Najwięcej na nowelizacji ustroju Sądu Najwyższego stracą jednak nie sędziowie Sądu Najwyższego, ale cała polska jurysprudencja oraz, co najważniejsze Obywatele. Orzecznictwo Sądu Najwyższego pełni dla przeciętnego obywatela i uczestnika obrotu prawnego rolę niebagatelną, interpretując niedoskonałości prawa pozostawione przez prawodawcę oraz zapewniając jednolitość orzecznictwa. Reforma ustawy o Sądzie Najwyższym wpisująca się w trend zmian w polskim sądownictwie sprawi, iż jego najistotniejsze kompetencje zostaną mocno ograniczone – z dużą stratą dla obywateli.

Podkreślić należy, że Stowarzyszenie KoLiber nie zabierało dotychczas głosu w kwestii sporów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Jako stowarzyszenie skupiające wiele różnych środowisk, w tym członków Prawa i Sprawiedliwości wychodziliśmy z założenia, iż w przypadku sporu zawinionego przez obie jego strony, zabieranie jakiegokolwiek stanowiska będzie błędem. Stając jednak w sytuacji bez precedensu, gdy zagrożone są zarówno pryncypia konstytucyjne jak i pewny obrotu prawnego w Polsce, apelujemy do rządzących o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Uważamy bowiem, że prace nad nowelizacją tej ustawy, w wielu punktach niezbędnej, prowadzić należy w sposób otwarty, konsultując je bezpośrednio z Obywatelami, jak i środowiskami prawniczymi oraz organizacjami społecznymi.

Zarząd Główny Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found