images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stanowisko w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy 
o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

KoLiber przekazał Wiceprezesowi Rady Ministrów Panu Profesorowi Piotrowi Glińskiemu stanowisko w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (UD217) autorstwa członka Stowarzyszenia Maciej Letkiewicz.

W piśmie wskazujemy, że kierunek projektowanych zmian jest ogólnie korzystny. Wprowadzenie scentralizowanego systemu sprawozdawczości oraz użycie dedykowanego systemu (generatora) do wprowadzania sprawozdań pozwoli wyeliminować najpoważniejsze wady obecnego systemu. Korzystne będzie też scedowanie obowiązku przekazywania sprawozdań dla odpowiednich organów przez NIW, unikając dublowania się obowiązków sprawozdawczych.

Projekt nie jest pozbawiony także wad. Kontrowersje wzbudza m.in. konieczność ewidencjonowania i ujawniania wpłat dokonywanych od darczyńców będących osobami prywatnymi, które podarują organizacji środki finansowe w kwocie wyższej niż 15 000 zł.

Jako Stowarzyszenie KoLiber rekomendujemy odstąpienie od obowiązku ujawniania danych darczyńcy, a w przypadku braku takiej możliwości – o zastąpienie ujawniania adresu poprzez publikowanie nr PESEL. W przypadku, mimo przytoczonych argumentów, utrzymania projektowanego obowiązku, zalecamy zwiększenie omawianego progu z 15 000 zł do 100 000 zł.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found