images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W czasie wizyty Bronisława Komorowskiego w Puławach 1-go marca br. przedstawiciele stowarzyszenia Koliber wręczyli prezydentowi „Wielki Słownik Ortograficzny”.

Prezydent Bronisław Komorowski w piątek 1-go marca br. gościł w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach. W czasie tej wizyty członkowie Stowarzyszenia KoLiber – Piotr Zygmunt i Kacper Kulesza wręczyli Bronisławowi Komorowskiemu „Wielki Słownik Ortograficzny” nawiązujący do „wpadek językowych” Prezydenta.  

Choć sama akcja miała charakter humorystyczny, porusza poważny problem jakości polskiego systemu edukacji. Jak twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia KoLiber w Polsce od wielu lat obowiązuje silnie scentralizowany system szkolnictwa, a kolejne reformy zmieniają jedynie program i sposób nauczania odgórnie narzucany przez kolejnych ministrów edukacji. Podkreślają oni, że system ten nie sprawdził się, czego dowodem są chociażby podstawowe błędy jakie popełniają politycy w swoich wypowiedziach oraz astronomiczne kwoty wydawane przez rodziców na prywatne korepetycje. Dla poprawy jakości nauczania Stowarzyszenie Koliber proponuje decentralizację szkolnictwa oraz likwidację karty nauczyciela, co umożliwi poddanie nauczania mechanizmom rynkowym i nagradzanie nauczycieli za ich realne wyniki.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found