Skrzydła KoLibra to najważniejsza i najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana członkom Stowarzyszenia. Cele oraz kryteria wyboru laureatów Skrzydeł KoLibra określają ppkt. 2 i 3 regulaminu nagrody:

§2
Celem przyznawania nagrody Skrzydła KoLibra jest uhonorowanie wysiłków laureata w pracy dla dobra organizacji oraz zachęcenie młodszych członków Stowarzyszenia do wzmożonej działalności na tym polu.
§3
Nagrodę Skrzydła KoLibra przyznaje się członkom KoLibra za wkład w rozwój Stowarzyszenia, działanie dla jego dobra i dawanie swą postawą przykładu pozostałym członkom.

Nagroda przyznawana jest dorocznie i jest nieprzechodnia – nie można wywalczyć jej więcej niż jeden raz. Idealny kandydat nie piastuje wysokich funkcji w Stowarzyszeniu, jest młody i wciąż się rozwija, zaś jego działalność nie tylko tworzy nową jakość oraz trwałe podstawy rozwoju naszej organizacji, ale też obejmuje swym zasięgiem cały kraj, nie zaś jedynie teren macierzystego oddziału.

Skrzydła KoLibra towarzyszą nam niemal od początku działalności. W grudniu 2000 roku ówczesny zarząd postanowił przyznawać doroczną nagrodę za ofiarną i skuteczną pracę na rzecz rozwoju Stowarzyszenia. Wybór padł na młodego wiceprezesa oddziału warszawskiego Łukasza Wróbla. Rok 2001 był tak obfitujący w różnorakie sukcesy, że nie sposób było przyznać tylko jednej pary skrzydeł. Nagrodą przyznaną przez Kapitułę Konkursową podzielili się więc Miłosz Lodowski z Krakowa oraz Jacek SzafaderAdam Wojtasiewicz z Warszawy. To dzięki nim PR oraz marketing KoLibra wywindowane zostały na prawdziwie profesjonalny poziom. Kolejne nagrody zostały wręczone Tomaszowi MarszalowiPawłowi Pomiankowi i Jackowi Spendlowi. Ostatnie nagrody zostały przyznane na Konwentach w 2012, 2014 i 2015 roku odpowiednio dla Mateusza Jakuba Kwapicha, Tomasza Malinowskiego oraz Katarzyny Guziak.

Laureatka Skrzydeł KoLibra

Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W KoLibrze od listopada 2012: zaintrygowana ludźmi, wciągnięta przez projekty i zatrzymana przez idee. Powołana na członka oddziałowej komisji rewizyjnej w Poznaniu w styczniu 2014, bo podobno „zna się na tych sprawozdaniach” ;) W kolejnej kadencji przewodnicząca OKR w Poznaniu. Obecnie skarbnik oddziału. W KoLibrze mocno zaangażowana w kilka Projektów np. Lekcje Ekonomii dla Dzieci, KoLiber dla Życia czy Lekcje Ekonomii dla Młodzieży – w tym jako jedna z organizatorek tego ostatniego od samego początku jego istnienia. Na Konwencie w grudniu 2015r. uhonorowana „Skrzydłami KoLibra” – najważniejszą i najbardziej prestiżową nagrodą przyznawaną w Stowarzyszeniu. Jest pierwszą kobietą, która otrzymała tę nagrodę, z czego jest bardzo dumna.

Prywatnie otwarta na każdego człowieka optymistka. Fascynatka podróży po Polsce, a najbardziej wycieczek po Tatrach. Artystyczna dusza. Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy w branży finansowej. W KoLibrze do grudnia 2017.

Więcej

Prezes oddziału Lublin, Mecenas Stowarzyszenia KoLiber, Laureat Złotych Skrzydeł

W KoLibrze od listopada RP 2013. Od stycznia 2015 do kwietnia 2019 z krótką przerwą (ze względów formalnych) pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału Lublin. Od czerwca 2016 do stycznia 2017 r. przewodniczący Centrum Koordynacji Wewnętrznej. Od czerwca 2019 r. prezes oddziału Lublin. Absolwent farmacji, pracownik Narodowego Instytutu Leków. Odbywał praktyki w laboratorium kontrolnym Herbapol Lublin S.A. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Prowadzący stoiska z wodami leczniczymi podczas Lubelskich Konferencji Magnezologicznych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się m. in. takie tematy jak wody lecznicze i mineralne, pierwiastki, farmakologia układu nerwowego tematy z pogranicza chemii i medycyny, analityka chemiczna i farmaceutyczna, walidacja metod analitycznych, badania kliniczne, przemysł farmaceutyczny, współpraca przemysłu z nauką, Dobra Praktyka Laboratoryjna, Dobra Praktyka Kliniczna, Dobra Praktyka Dystrybucyjna, popularyzacja nauki. Zwolennik współpracy nauki z przemysłem na wzór krajów takich jak np. USA, Japonia, Tajwan czy Nowa Zelandia. Zwolennik rozwoju R&D w Polsce.
Lublinianin z Czechowa z urodzenia, w wieku 6 lat przeprowadził się do Warszawy gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum Sióstr Felicjanek w Marysinie Wawerskim oraz XI LO im. Mikołaja Reja (to samo które ukończył pierwszy Prezes nie-założyciel KoLibra). Na studiach z powrotem w Lublinie. Z pochodzenia Chełmianin, gdzie mimo pewnych trudności usilnie stara się założyć koło Kolibra. Zaś tradycyjnie Ród Prostów pochodzi z malowniczej miejscowości Colmar w Alzacji, obecnie we Francji. Rafał uważa Alzację za region Francji, jest przeciwnikiem alzackiego separatyzmu, choć jednocześnie ubolewa nad nieznajomością języka alzackiego przez młodych Alzatczyków. Niechętny proniemieckim ambicjom Alzatczyków jak i innych ludów staroalemańskich (Wirtemberczycy, część Szwajcarów).
Działacz na rzecz Kresów. Koordynator akcji „Książka dla kresowiaka” na terenie województwa lubelskiego, zaangażowany również w inne akcje na rzecz Kresów („Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”, „Znicze na Wołyń”, „”Akcja Paczka- Pomoc polakom na Wschodzie”). Specjalista ds. farmacji w obszarze ochrony życia poczętego. Dawniej reprezentował lubelskiego KoLibra podczas Marszu dla Życia i Rodziny.
Z poglądów zdecydowany tradycjonalista i umiarkowany nacjonalista. Zwolennik wyjścia spod okupacji Unii Europejskiej. Uważa że Unia w dzisiejszym kształcie nie różni się od RWPG. Jednocześnie zwolennik układu z Schengen i stowarzyszenia z EFTA. Wolny rynek uważa za narzędzie do rozwoju Narodu, nie za cel sam w sobie. Zwolennik swobód obywatelskich, jednak przeciwnik wolności w sferze tradycji, religii i moralności. Znawca prawicy francuskiej i austriackiej, w polityce ceni śp. dra Haidera, hrabiego Filipa de Villiers oraz byłego premiera Australii Antoniego Abotta, ceni sobie również nacjonalistów dalekowschodnich.
Zainteresowania: brydż, chorał gregoriański. Śpiewa w Schola Gregoriana Josephoviensis podczas Mszy trydenckich w Parafii pw. Św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie nad Wisłą.
Języki: angielski (FCE), francuski, niemiecki, podstawy chińskiego (uproszczonego i tradycyjnego). Odbył kurs języka chińskiego na Tajwanie, który uważa za najpiękniejszy miesiąc w życiu.

Więcej

Członek komisji rewizyjnej oddziału Trójmiasto, laureat Skrzydeł KoLibra

Z wykształcenia politolog, z zawodu programista, z poglądów paleolibertarianin. W KoLibrze od października 2013 r., wcześniej członek i prelegent Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Gdańsku. W latach 2014-2018 koordynator Centrum Informatycznego KoLibra, współautor strony internetowej Stowarzyszenia. Od samego początku zaangażowany w projekt Lekcji Ekonomii dla Młodzieży, koordynator regionalny projektu na Trójmiasto, w lipcu 2014 r. wyróżniony przez Prezesa Stowarzyszenia za szczególne zaangażowanie w projekt. Na Konwencie w grudniu 2014 r. odznaczony Skrzydłami KoLibra za wkład w rozwój Stowarzyszenia. Od kwietnia 2016 r. członek komisji rewizyjnej oddziału Trójmiasto. W KoLibrze poznał żonę Marię. Poza tym fan Stanisława Lema, Jonathana Haidta, rocka progresywnego i black metalu oraz miłośnik piwa i piwowarstwa.

Więcej

Laureat Skrzydeł KoLibra

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Śląskim, studiował także na Georgetown University w Waszyngtonie. Doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat zaangażowany w działalność społeczną. Fundator i prezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów podczas czterech pierwszych edycji. W latach 2005-2012 menedżer ds. projektów w Instytucie Globalizacji. Prezes Stowarzyszenia KoLiber w latach 2006-2007, wieloletni szef katowickich struktur organizacji. Od grudnia 2012 r. do grudnia 2014 r. członek Centralnej Komisji Rewizyjnej.

Więcej

Mecenas KoLibra, laureat Skrzydeł KoLibra

Urodzony w dniu patrona wojowników i rycerzy, roku pamiętnego. Zawsze młody. Z pokolenia co waląc głową w szklany sufit utwardziło ją do tego stopnia, że za nic ma teorie spokoju społecznego, miraże pokory, świadomość akceptacji zgniłych konsensusów. Architekt, designer, codziennie dyrektor, kreatywny dyrektor. Pisze, tworzy, projektuje, czasem gra… na nerwach gra. W Nowodworku – duch niespokojny, potem wiele lat w Londynie. Lubi Warszawę bo nie znosi stagnacji. Kocha zmieniać i mieć wpływ, na genius loci, na szarzyznę, na mentalną nieudolność, na brak logiki.

Jest z Kazimierza, to znacznie więcej niż powiedzieć – że jest z Krakowa, czy z krakowskiego Kazimierza. To konstytuuje, utwardza, zmienia. Pamięta tę dzielnicę jak jeszcze była, a nie tylko stała się. Była czymś więcej niż wylęgarnią lansiarskich bananów, była dzielnicą ludzi przegranych, złamanych, ale pięknych. Dumnych i nieokiełznanych, ludzi bez zgody na system, który niewolił w sobie, na sobie, ponad sobą. Działa, inspiruje, kształtuje – słowem wojownik kreacji. I niech tak pozostanie.

Współtwórca i udziałowiec wielu inicjatyw, happeningów i działań artystycznych, wielokrotnie nagradzany.
Współtwórca portalów Fronda.pl, Rebelya.pl, odpowiedzialny za działania internetowe w Tygodniku Opinii Do Rzeczy.
Uwielbia reklamowe wirusy, działania impulsowe, budowanie przewagi wizerunkowej za pomocą kreacji i idei kreatywnych.
Pisze scenariusze, wiersze, rzeźbi, maluje, rysuje, projektuje.
Od lat usiłuje zapanować nad wewnętrznym chaosem, ma z tym problemy – ale walczy, dzielnie walczy.

Laureat Skrzydeł KoLibra 2001

Amen.

Więcej

Laureat Skrzydeł KoLibra

Współzałożyciel KoLibra, jego wiceprezes pierwszej kadencji, projektodawca misji stowarzyszenia dumny z jego trwałości. Współtwórca logo i twórca Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia za zostały mu przyznane skrzydła KoLibra.

Interesuje się światem, a konkretniej tym co na ziemi i ponad nią. Człowiek o szerokich horyzontach.

Zawodowo spełniony ekspert zajmujący się zagadnieniami oprogramowania dla firm i obsługi klienta, zakorzeniony w rynku B2B. Prywatnie obserwator, wielbiciel technologicznych nowinek, turysta naziemny i powietrzny ze stosowną licencją dla statków powietrznych.

Więcej

Laureat Skrzydeł KoLibra

Urodzony w 1979 roku w Warszawie. Aprioryczny antykomunista, aposterioryczny wolnościowiec. W szkole podstawowej szykanowany przez dyrekcję za znaczek Solidarności. Absolwent LXIV LO im. S. I. Witkiewicza, studiował reżyserię filmową i telewizyjną oraz nauki polityczne. Laureat licznych nagród i wyróżnień za działalność w teatrach amatorskich. W KoLibrze od 2001 roku. W latach 2002 – 2003 prezes warszawskiego KoLibra a następnie prezes Stowarzyszenia KoLiber. Organizator kilku głośnych manifestacji i happeningów (min. koordynował pierwszy ogólnopolski Dzień Kapitalizmu) oraz wielu niezapomnianych, prawicowych spotkań towarzyskich. Wierzący.

Więcej

Laureat Skrzydeł KoLibra

Łukasz Wróbel był pierwszym laureatem Skrzydeł KoLibra. Łukasz w swojej karierze pełnił m.in funkcje prezesa oddział warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber.

Więcej

laureat Skrzydeł KoLibra

Kiedyś podkarpacki człowiek w Krakowie, dziś krakowski człowiek na Podkarpaciu. Urodzony w roku 1985 dnia 1 marca. W latach 2008-2010 prezes krakowskiego oddziału KoLibra, w 2009 roku także wiceprezes zarządu głównego. Tak się dziwnie złożyło, że maczał palce w kilku rzeczach, które dziś żyją swoim własnym życie: współorganizował pierwsze Marsze Rotmistrza w Krakowie i koordynował organizację Marszy w całej Polsce, budował Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii a ostatnio współtworzy podkarpackie stowarzyszenie Idea Carpathia.

Laureat skrzydeł KoLibra w 2016 roku za wkład w rozwój stowarzyszenia. Mąż, ojciec, niestrudzony eksplorator bezdroży.

Więcej

Prezes oddziału Kalisz

Prezes kaliskiego KoLibra od grudnia 2018 roku. Współkoordynator Sztafety Ojców Niepodległości oraz nauczyciel w projekcie „Być Jak, czyli KoLibrowe spotkania z historią”. Zainteresowania to sport i szeroko pojęta polityka.

Więcej