images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Kapituła Konkursowa ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do nagrody Skrzydła KoLibra za rok 2009.

Co?
Skrzydła KoLibra – nagroda za szczególny wkład w rozwój naszego stowarzyszenia w ubiegłym roku kalendarzowym.

Kto?
Kandydatami do nagrody mogą być tylko osoby będące w chwili przyznawania nagrody członkami zwyczajnymi stowarzyszenia korzystającymi z pełni praw członkowskich. Szczególną uwagę zwracamy na osoby nie pełniące znaczących funkcji w stowarzyszeniu.

Jak?
Kandydata do nagrody może zgłosić każdy członek zwyczajny KoLibra. Nominacja musi być poparta krótkim uzasadnieniem oraz kontrasygnowana przez czterech innych członków zwyczajnych KoLibra z przynajmniej dwóch oddziałów naszego stowarzyszenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretarza kapituły: adam.wojtasiewicz@koliber.org do dnia 15 marca 2010r.

Gdzie?
Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości dziesiątych urodzin naszego stowarzyszenia w dniu 10 kwietnia 2010r. w Warszawie.

Eee…?
Koniecznie przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem Regulamin Nagrody Skrzydła KoLibra!

Marcin Kamiński
Jacek Szafader
Adam Wojtasiewicz

Kapituła Konkursowa ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do nagrody Skrzydła KoLibra za rok 2009.

Co?
Skrzydła KoLibra – nagroda za szczególny wkład w rozwój naszego stowarzyszenia w ubiegłym roku kalendarzowym.

Kto?
Kandydatami do nagrody mogą być tylko osoby będące w chwili przyznawania nagrody członkami zwyczajnymi stowarzyszenia korzystającymi z pełni praw członkowskich. Szczególną uwagę zwracamy na osoby nie pełniące znaczących funkcji w stowarzyszeniu.

Jak?
Kandydata do nagrody może zgłosić każdy członek zwyczajny KoLibra. Nominacja musi być poparta krótkim uzasadnieniem oraz kontrasygnowana przez czterech innych członków zwyczajnych KoLibra z przynajmniej dwóch oddziałów naszego stowarzyszenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretarza kapituły: adam.wojtasiewicz@koliber.org do dnia 15 marca 2010r.

Gdzie?
Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości dziesiątych urodzin naszego stowarzyszenia w dniu 10 kwietnia 2010r. w Warszawie.

Eee…?
Koniecznie przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem Regulamin Nagrody Skrzydła KoLibra!

Marcin Kamiński
Jacek Szafader
Adam Wojtasiewicz

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl