Silesia Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury na Dolnym i Górnym Śląsku. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Wrocławski oddział został reaktywowany na początku 2012 i dziś jest jednym z najaktywniejszych oddziałów w Polsce. Realizuje on wiele projektów o tematyce ekonomicznej, historycznej i społecznej.