Silesia Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury na Dolnym i Górnym Śląsku. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Częstochowa

Częstochowski oddział stowarzyszenia powstał w 2016 roku, z inicjatywy kilku młodych ludzi, działających na lokalnej arenie polityczno-społecznej. Od samego początku struktury powiększały się w szybkim tempie, a oddział prędko stał się jednym z najaktywniejszych w Polsce.

KoLiber Dąbrowa Górnicza został założony w 2013 roku przez Krystiana Żelaznego – wieloletniego prezesa KoLiber Katowice. Oddział swoimi działaniami obejmuje głównie tereny zagłębia.

Musiały minąć aż 3 lata nim w Katowicach założono pierwsze struktury KoLibra. Niemniej zalążki oddziału zaczęły się tworzyć już latem 2002r. Na bazie tych pierwszych nieformalnych koliberalnych organizacji młodzieżowych związanych z Unią Polityki Realnej. Zebranie założycielskie oddziału miało miejsce w Katowicach dnia 16 kwietnia 2003r. Pierwszym prezesem został wybrany Adam … Więcej

Wrocławski oddział został reaktywowany na początku 2012 i dziś jest jednym z najaktywniejszych oddziałów w Polsce. Realizuje on wiele projektów o tematyce ekonomicznej, historycznej i społecznej.