Sąd Naczelny składa się z trzech sędziów, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym, Centralnej Komisji Rewizyjnej, zarządach i komisjach rewizyjnych oddziałów. Do kompetencji Sądu Naczelnego należy rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie wniosków o wykluczenie bądź wykreślenie członka Stowarzyszenia.

Sędzia Sądu Naczelnego

== Wykształcenie ==
Magister socjologii. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

== Działalność polityczna ==
Od 13 maja 2000 r. członek Stowarzyszenia KoLiber, od 13 grudnia 2003 do 11 grudnia 2010 r. i ponownie od 9 grudnia 2017 r. sędzia Sądu Naczelnego Stowarzyszenia KoLiber. Współzałożyciel oddziałów w Łodzi (2001) i Kutnie (2012), przez ponad pięć lat prezes drugiego z nich. Członek Unii Polityki Realnej 1999-2016.

Kandydował do Rady Miasta Kutna (2002, 2006), Sejmiku Województwa Łódzkiego (2010) i Parlamentu Europejskiego (2004, 2009).

== Życie prywatne ==
PRACA:
Od 1 grudnia 2015 r. kieruje biurem poselskim Tomasza Rzymkowskiego, jednego z kolibrowych posłów. Wcześniej dziennikarz („Życie Kutna”, Studenckie Radio „Żak”, „Puls Kutna”, „Wiadomości Kutnowskie”, eKutno.pl, „Civitas Christiana”).

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
W październiku 2004 r., we współpracy z kutnowskimi przedszkolami, koordynował w Kutnie akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy obniżającej VAT na artykuły dziecięce w ramach ogólnopolskiej inicjatywy ustawodawczej Komitetu „Nasze Dziecko”. W latach 2008-2011 był ławnikiem w Wydziale Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kutnie.

ZAINTERESOWANIA:
Polska polityka, media, socjologia, psychologia, historia.

Więcej

Przewodniczący Sądu Naczelnego

Rocznik ’90, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, współzałożyciel działającego na WPiA UAM Koła Naukowego Myśli Politycznej im. Friedricha von Hayeka, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Publicysta – od stycznia 2011 r. felietonista lokalnego tygodnika „Kurier Słupecki”, a od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. felietonista tygodnika „Wprost”, publikuje w „Nowej Konfederacji”, wcześniej także m.in. w tygodniku „Najwyższy Czas!” oraz w kwartalniku „Rzeczy Wspólne”. Ukończył z wyróżnieniem kurs Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Organizator i współorganizator licznych eventów (m.in. największy w Poznaniu protest przeciwko ACTA w 2012 r.), pomysłodawca imprezy Toast za Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim, jeden z pomysłodawców i twórców projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, zaangażowany w przeróżne projekty (m.in. prowadził lekcje ekonomii w ramach projektów Lekcje Ekonomii dla Dzieci i Lekcje Ekonomii dla Młodzieży). Wykładowca Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Interesuje się myślą polityczną, prawną i ekonomiczną, historią i filozofią, w wolnych chwilach fan dobrej książki i dobrej muzyki, a także piłki nożnej i siatkówki (szczególnie jej plażowej odmiany, którą lubi uprawiać podczas wakacji w swoich rodzinnych stronach w Giewartowie nad największym jeziorem w Wielkopolsce – Jeziorem Powidzkim), miłośnik kultury hip-hop. Światopoglądowo zawieszony gdzieś pomiędzy konserwatywnym liberalizmem a minarchistycznym paleolibertarianizmem, podobnie jak A. de Tocqueville „stworzył sobie ideę wolności umiarkowanej, statecznej i powściąganej wierzeniami, obyczajami i prawami, zachwycił się powabami tej wolności i stała się ona namiętnością jego życia”. Dlatego też działa w KoLibrze, do którego dołączył w październiku 2010 roku i w którym sprawował liczne funkcje:
sekretarz oddziału Poznań (październik 2010- styczeń 2011), wiceprezes i sekretarz oddziału Poznań (styczeń 2011 – styczeń 2012), prezes oddziału Poznań (styczeń 2012 – styczeń 2015), sekretarz Zarządu Głównego (kwiecień 2012 – grudzień 2012), Prezes Stowarzyszenia KoLiber (grudzień 2014 – grudzień 2015), sędzia Sądu Naczelnego (grudzień 2015 – grudzień 2016), przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oddziału Poznań (styczeń 2017 – grudzień 2017), przewodniczący Sądu Naczelnego (grudzień 2017-obecnie)

Więcej

Sędzia Sądu Naczelnego

Prawnik, w KoLibrze od 2011 r. W latach 2011-12 wiceprezes o/Trójmiasto. Wiceprezes (2013-14) i sekretarz (2014-15) o/Warszawa. Obserwator wyborów OBWE. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji. Interesuje się dyplomacją ekonomiczną i bezpieczeństwem energetycznym. W wolnej chwili grać w gry komputerowe, czytać książki fantasy i kibicować FC Barcelonie. Jest współautorem bloga o piwach rzemieślniczych podchmieleni.pl.
Więcej

Skontaktuj się z nami


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Solidarności 82, w celu kontaktowania się ze mną.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być administrator oraz podmioty przetwarzające Stowarzyszenia KoLiber.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: koliber@koliber.org