images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Rzecznik Praw Obywatelskich już ponad miesiąc zwleka z zajęciem stanowiska w sprawie wniosku Stowarzyszenia KoLiber odnośnie legalności ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Zdaniem Stowarzyszenia KoLiber dalsze zwlekanie pogorszy wizerunek Polski na arenie międzynarodowej oraz przyczyni się do osłabienia pozycji polskich konsumentów.

Rzecznik Praw Obywatelskich już ponad miesiąc zwleka z zajęciem stanowiska w sprawie wniosku Stowarzyszenia KoLiber odnośnie legalności ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Zdaniem Stowarzyszenia KoLiber dalsze zwlekanie pogorszy wizerunek Polski na arenie międzynarodowej oraz przyczyni się do osłabienia pozycji polskich konsumentów.

Stowarzyszenie KoLiber zwróciło się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o sprawdzenie przez Trybunał Konstytucyjny, czy obowiązująca ustawa o grach i zakładach wzajemnych jest zgodna z uregulowaniami Unii Europejskiej. Zapytanie to ma na celu zapewnienie polskim konsumentom ochrony ich praw, w tym wolności przepływu osób, kapitału i usług.

„Nasz wniosek trafił do biura RPO 22 grudnia zeszłego roku. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, instytucje porządku publicznego oraz administracji publicznej są zobowiązane do ustosunkowania się do przychodzącej do nich wniosków w ciągu kolejnych trzydziestu dni roboczych. Niestety, do tej pory RPO milczy”, mówi Jacek Spendel, prezes Stowarzyszenia KoLiber.

Zdaniem Stowarzyszenia KoLiber, obowiązująca ustawa o grach i zakładach wzajemnych jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Zakłada ona istnienie monopolu państwowego na rynku loteryjnym, czyli uniemożliwia działanie europejskim podmiotom świadczącym na tym rynku swoje usługi na podstawie licencji wydanych przez rządy krajów Unii Europejskiej, w których są zarejestrowane. W myśl prawa unijnego, takie licencje uprawniają podmioty do oferowania swoich usług na terenie całej Unii Europejskiej. Ignorowanie prawa europejskiego, zakończy się kolejnym przegranym przez Polskę procesem przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości – uważa stowarzyszenie.

Stowarzyszenie KoLiber chce zamanifestować swój sprzeciw wobec nieprzestrzegania prawa w Polsce oraz braku woli wzmocnienia praw polskich obywateli w starciu z monopolami. Jest to tym bardziej istotne, iż w świetle zapowiedzi nowelizacji tej ustawy oraz bazując na ogólnie dostępnych informacjach, można spodziewać się, że niezgodne z prawem unijnym rozwiązania zostaną utrzymane w nowelizowanej właśnie ustawie dotyczącej gier i zakładów wzajemnych.

„Niepokoi nas, że instytucja, która została powołana do obrony praw obywatelskich, lekceważy te właśnie prawa. Niezbywalnym prawem każdego obywatela jest swoboda wyboru usługodawcy, co powinny gwarantować wszystkie polskie ustawy. Niestety, obecna ustawa o grach i zakładach wzajemnych łamie to prawo. Co gorsza, widząc niechęć RPO do obrony tego prawa, trzeba stwierdzić, że prawa obywatelskie w Polsce nie należą do szczególnie chronionych. Na braku reakcji RPO stracą wszyscy: obywatele i budżet państwa” – dodaje Spendel.

Więcej informacji udziela:
Jacek Spendel – Prezes Stowarzyszenia KoLiber
Tel. 668 477 877

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found