images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Na wniosek Stowarzyszenia KoLiber Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się kwestią niezgodności polskich przepisów regulujących gry losowe i zakłady wzajemne dostarczane za pośrednictwem Internetu z prawem europejskim.

RPO zajmie się ustawą o grach i zakładach wzajemnych


Na wniosek Stowarzyszenia KoLiber Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się kwestią niezgodności polskich przepisów regulujących gry losowe i zakłady wzajemne dostarczane za pośrednictwem Internetu z prawem europejskim.

„Odpowiadając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich na Państwa pismo w sprawie dot. niezgodności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zm.) oraz ustawy z dn. 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 r., nr 83, poz. 930 ze zm.) z prawem wspólnotowym, uprzejmie informuje, że rzecznik po zapoznaniu się z Państwa pismem – podjął działania w celu zbadania przedmiotowej sprawy. O zajętym stanowisku – powiadomimy odrębnym pismem” – napisała Joanna Koczorowska z biura RPO w piśmie skierowanym do Jacka Spendla, prezesa Stowarzyszenia KoLiber.

„Cieszymy się, że RPO zajmie się kwestią regulacji, które są niezgodne z prawem unijnym” – komentuje Jacek Spendel. „Obowiązujące przepisy są zapóźnione w stosunku do prawa wspólnotowego. Prawo powinno gwarantować wolną konkurencję w każdym sektorze działalności gospodarczej” – dodaje Spendel.

Stowarzyszenie KoLiber zwraca uwagę, że ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6 marca br. w sprawie Placanica, zakazujący dyskryminacji i monopolizacji tego rynku na przykładzie rynku włoskiego, powinien stać się wytyczną dla tworzenia nowego prawa. W przeciwnym wypadku narazi to Polskę na kosztowny i niepotrzebny konflikt z Komisją Europejską. Dwa poprzednie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące łamania prawa europejskiego przez Włochy w odniesieniu do internetowego rynku zakładów bukmacherskich, każą przypuszczać, że również sprawa przeciwko Polsce zakończyłaby się po myśli rynku.

Więcej informacji udziela:

Jacek Spendel
Prezes Stowarzyszenia KoLiber
Tel. 668 477 877

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found