BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W dniach 16-19 listopada odbyła się w Wiedniu konferencja poświecona ideom przyświecającym książce „The Road to Serfdom” („Droga do zniewolenia”) Fridericka von Hayeka, wybitnego ekonomisty i laureata Nagrody Nobla w tej dziedzinie.

W dniach 16-19 listopada odbyła się w Wiedniu konferencja poświecona ideom przyświecającym książce „The Road to Serfdom” („Droga do zniewolenia”) Fridericka von Hayeka, wybitnego ekonomisty i laureata Nagrody Nobla w tej dziedzinie.

Udział w konferencji oprócz licznej grupy młodych przedstawicieli środowiska konserwatywno-liberalnego z Europy Środkowo – Wschodniej m.in. ze Słowacji, Węgier, Słowenii, Rumunii, Czech, Armenii, Litwy i Macedonii wzięli przedstawiciele Polski w tym silna 6-osobowa grupa przedstawicieli KoLibra, w składzie: Jacek Spendel, Konrad Rajca, Mateusz Nieznański, Rafał Kirsz, Piotrek Neumann i Tomek Turbak.

Niezwykle interesujący cykl wykladów zgłębiających filozoficzne fundamenty „Drogi do zniewolenia” przedstawił dr Peter Koslowski, filozof i wykładowca Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie. Po każdym z wykładów kolibranci z różnych krajów aktywnie uczestniczyli w dyskusji wymieniając się refleksjami po lekturze książki, często polemizując z dr Koslowskim.

Dyskusja wrzała nawet w przerwach pomiędzy wykładami i w czasie wolnym, a sporom między bardziej konserwatywną, a libertariańską wizją państwa i społeczenstwa podczas niezwykle uroczystych (i smacznych!) posiłków nie było końca.

Konferencję zorganizował austriacki Neuwaldegg Institiute, zajmujący się promowaniem wartości wolnorynkowych w Europie Środkowej.

Konrad Rajca

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found