images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Na przełomie maja i czerwca 2017 roku w Krakowie miała miejsce kolejna edycja konferencji Impact CEE, w której dzięki uprzejmości organizatorów, licznie uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia KoLiber.

W IMPACT CEE w tym roku wzięło udział kilkunastu KoLibrantów a dwóch naszych członków, [koliber_person name=”Mikołaj Pisarski”] i [koliber_person name=”Miłosz Lodowski”] miało ponadto okazję uczestniczyć jako paneliści w zamkniętych dyskusjach zarezerwowanych dla specjalistów w swoich branżach.

IMPACT CEE, który ponownie zorganizowany został w centrum kongresowym ICE w Krakowie, zgromadził przedsiębiorców, start-upowców, inwestorów, przedstawicieli dużych korporacji, środowisk akademickich, ale także osoby z sektora pozarządowego i polityków, których reprezentacja była znacznie liczniejsza w porównaniu z zeszłoroczną edycją. Więcej czasu na scenie poświęcono przedstawicielom rządu polskiego, instytucji europejskich i kilku państw z Europy i Azji.  Swoje wystąpienia mieli premier Beata Szydło oraz wicepremierzy Mateusz Morawiecki, Jarosław Gowin i Piotr Gliński.

Jednym z pierwszych wystąpień było niezwykle interesujące przemówienie wicepremiera i ministra szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który tłumaczył potrzebę zmiany podejścia polskich władz do innowacji i zreformowania środowiska akademickiego tak, by sprzyjało ono znacznie bardziej wdrażaniu nowych rozwiązań. Wśród postulowanych zmian wymienił on między innymi wprowadzenie nowej ścieżki uzyskiwania tytułu doktora (tzw. doktorat wdrożeniowy zakładający ścisłą współpracę młodego naukowca z prywatnymi firmami), zmiany funkcjonowania samych uczelni m.in. poprzez powołanie tzw. trustów oraz rozdzielenia ścieżki kariery naukowej i menadżerskiej. Zapowiedziano także znaczne ulgi podatkowe dla start-upów i firm otwierających własne działy badawczo-rozwojowe.

Podczas wystąpienia wicepremiera Morawieckiego dało się dostrzec z jednej strony entuzjazm wobec nowych technologii i szansę dla Polski jaką niesie ze sobą wyłanianie się nowej formy gospodarki (tzw. economy 4.0), z drugiej jednak sceptycyzm wiążący się z faktem, że część ludzi może nie poradzić sobie z ich dynamiką i może zostać niejako „z tyłu” – w odniesieniu do tych osób, premier Morawiecki zapowiedział gotowość pomocy deklarując, że nikt nie powinien zostać pozostawiony.

Innym interesującym wystąpieniem polityków była prezentacja minister Anny Streżyńskiej, która podzieliła się informacjami na temat rezultatów prac Ministerstwa Cyfryzacji w budowie e-państwa i automatyzacji wielu usług państwowych przy pomocy nowych technologii. Minister zapowiedziała przy tym wprowadzenie wielu udogodnień, które mogą się wyraźnie przełożyć na niższe koszty funkcjonowania administracji publicznej. Z naszego punktu widzenia postulaty te cieszą szczególnie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że koszty administracji i liczba zatrudnionych w tym sektorze osób wcale nie zmalała. Nasze obawy budzi jedynie fakt, że tak ogromny dostęp do informacji na temat obywatela może w przyszłości stanowić zagrożenie dla funkcjonowania i autonomii jednostki. Świadomi tego ryzyka z zainteresowaniem, ale i z pewną obawą śledzimy kolejne działania Ministerstwa Cyfryzacji.

Niejako kubłem zimnej wody okazało się wystąpienie przyjaciela Stowarzyszenia KoLiber, inwestora z Doliny Krzemowej Johna Chisholma. W swoim wystąpieniu poświęconym szansom na powstanie podobnego centrum przedsiębiorczości i innowacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej podkreślał, że to nie dotacje, ale ludzie budują nowe rozwiązania i kluczowe pozostaje obniżenie podatków i nie przeszkadzanie samym przedsiębiorcom, którzy sami dążyć będą do tego by tę innowacyjność budować.

W dyskusjach panelowych organizatorzy starali się na maksymalny pluralizm zapraszając nie tylko polityków, ale też przedstawicieli wielkiego biznesu, którzy musieli konfrontować swoje stanowiska z reprezentantami sektora pozarządowego i niedużych, ale bardzo dynamicznych start-upów. Widać było pewien rozdźwięk w bardziej pro-konsumenckim podejściu tych ostatnich a potrzebą nadążania za zmieniającym się światem wyczuwalnym w wypowiedziach reprezentacji dużych firm i ministerstw. Wiele wystąpień można by zresztą podsumować spostrzeżeniem, że korporacje nieustannie poszukują na rynku start-upów rozwiązań, które pozwolą im utrzymać swoją dotychczasową pozycję.

Warto dodać, że nasi członkowie uczestniczyli w panelach poświęconych m.in. cyberbezpieczeństwu, wykorzystaniu technologii w nowoczesnych miastach a także, co szczególnie zainteresowało kilku z nas, w module AgriFood, podczas którego uczestnicy przedstawili wiele obiecujących rozwiązań, które już wkrótce mogą zmienić oblicze rolnictwa nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W tym obszarze dostrzegamy jednak pewien dysonans spowodowany z jednej strony otwartością na badania biotechnologiczne i nowe rozwiązania w zakresie modyfikacji genetycznej roślin, z drugiej zaś rosnący popyt na żywność naturalną i nie modyfikowaną. Naszym zdaniem dyskusja wokół tego tematu będzie jednym z źródeł intensywnych debat w nadchodzącej dekadzie.

Regoroczny IMPACT CEE okazał się po raz kolejny udaną, poszerzającą horyzonty w wielu dziedzinach imprezą. Naszym zdaniem poruszane podczas kolejnych paneli tematy takie jak automatyzacja pracy, big data, rozliczenia bezgotówkowe, ale i wsparcie i perspektywy dla innowacyjności, będą nieustannie powracać i warto by także nasze środowisko wypracowało klarowne i jednoznaczne stanowisko w powyższych tematach.

Opracował [koliber_person name=”Bartosz Wilk”]

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found