Prezentujemy Państwu najnowszy raport „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”, który powstał z inicjatywy Fundacja Przyszłość Pokoleń, Fundacja Polska Jutra i Stowarzyszenia KoLiber.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dość rozpowszechnioną formą opodatkowania, niemniej biorąc pod uwagę liczbę podatników rozliczających się podatkiem liniowym lub wg skali podatkowej, pozostaje on najmniej popularną formą rozliczenia z PIT wśród przedsiębiorców.

Raport przybliża proponowane zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opisano w nim istotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zakres i dające się przewidzieć konsekwencje zmian proponowanych przez autorów raportu.

Całość raportu dostępna jest dostępna pod linkiem.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.