images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

POBIERZ RAPORT [PDF]

W obliczu inwazji na polsko-białoruską granicę istnieje ryzyko, iż polska opinia publiczna zwróci się przeciwko wszelkim formom imigracji, łącząc imigrantów zarobkowych z bliskich nam kręgów kulturowych (np. Ukrainy) z osobami próbującymi się obecnie nielegalnie przedostać przez polską granicę.

Z tego względu powstał najnowszy raport Stowarzyszenia KoLiber, który oscyluje wokół tematyki pozytywnego wpływu imigracji do Polski bliskich kulturowo cudzoziemców (głównie Ukraińców) na rozwój polskiego PKB.

Autorzy raportu odwołują się do badań i teorii wskazujących na korzyści związane z ukraińską imigracją oraz rozprawiają się z mitami dotyczącymi  potencjalnego „zabierania przez cudzoziemców pracy”, „spowalniania rozwoju technologicznego” czy „istnienia obserwowanych statystycznie polsko-ukraińskich napięć społecznych”. Wskazują na to, że takie tezy nie mają potwierdzenia w badaniach empirycznych bądź są niezgodne z teoriami ekonomii.

Autorzy dokonują także krytycznej analizy dotychczasowego funkcjonowania polityki migracyjnej rządu, jak również projektu „Polityki Migracyjnej Polski”, wskazując na jej niedociągnięcia bądź nawet błędy strategiczne, takie jak biurokratyczne ograniczenia względem przybywających do kraju imigrantów.

 • W raporcie analizowane jest także ryzyko konkurencji o imigrantów zza naszej wschodniej granicy ze strony Niemiec i Czech. Aż 45% ukraińskich imigrantów planuje wyjechać do innego kraju niż Polska. Niemcy, jako kraj znacznie lepiej rozwinięty, konkurują głównie pod względem wysokości pensji, z kolei Czechy oferują dłuższą ważność oświadczenia o powierzenie pracy cudzoziemcowi – w Polsce jest to tylko pół roku, w Czechach 2 lata.

W raporcie brany jest także pod lupę przetarg na obsługę wizową na Ukrainie, który budzi spore wątpliwości ze względu na brak przejrzystości działań administracji publicznej. Wobec konkurujących w przetargu spółek pojawiają się zarzuty o stosowanie rażąco niskiej ceny czy też możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Z uwagi na fakt, że napływ Ukraińców do Polski jest masowy, obowiązkiem rządu jest zapewnienie profesjonalnej obsługi wizowej, gdyż imigracja Ukraińców ma niebagatelny wpływ na polską gospodarkę.

POBIERZ RAPORT [PDF]

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found