images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Analiza rozwiązań z zakresu polityki mieszkaniowej w programie rządowym „Polski Ład”

Władanie, w szczególności własnym, mieszkaniem lub domem jest jednym z priorytetów polskiego społeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie, po okresie transformacji gospodarczej, lokale mieszkalne traktowane są w Polsce jako towar rynkowy. Oznacza to, że dążenie do posiadania ich realizowane jest głównie poprzez mechanizmy rynkowe. Pożądane działanie współczesnych krajowych rynków mieszkaniowych, w tym polskiego, napotyka jednak wiele trudności.

Rozwiązania z zakresu polityki mieszkaniowej zakłada rządowy program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”. Program ten ma w założeniu przyczynić się do odbudowy polskiej gospodarki, dotkniętej skutkami pandemii wywołanej wirusem COVID-19, i jednocześnie dostosować ją do stających przed nią aktualnie wyzwań. „Polski Ład” składa się z 5 „fundamentów”, które autorzy programu sprowadzają do haseł „Więcej na zdrowie”, „Wyższa emerytura”, „Niższe podatki”, „500 tys. nowych miejsc pracy” i „Własne cztery kąty”. W ramach ostatniego z tych haseł-„fundamentów” mieszczą się rozwiązania, które mają zwiększyć dostępność do finansowania własnego mieszkania. Przeznaczone mają być dla osób, które chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego lub wtórnego, szukają go w mieszkalnictwie społecznym i spółdzielczym lub chcą wybudować własny dom. Znalazły one wyraz w dwóch programach, tj. „Mieszkanie bez wkładu własnego” oraz „Mój dom 70 m2 – bez zbędnych formalności”. Programy te na poziomie legislacyjnym realizują 2 ustawy. Są to odpowiednio: ustawa z dnia 1 października 2021 roku o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Raport został podzielony na trzy części:

 • pierwsza z nich jest prezentuje okoliczności uzasadniające konieczność podejmowania przez władze publiczne działań z zakresu polityki mieszkaniowej. W ramach tej części zaprezentowane zostały dane statystyczne obrazujące problemy polskiego mieszkalnictwa. 
 • druga część raportu obejmuje krytyczną analizę zasadniczych rozwiązań Nowego Ładu.
 • trzecia część raportu to rekomendacje zmian w analizowanych ustawach, które mogą wpłynąć pozytywnie na rezultaty wdrażanej poprzez nie polityki mieszkaniowej.  

Zapraszamy do lektury raportu autorstwa Radosława Łapszyńskiego.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found