Raport KoLibra w Sejmie!

Dziś w Sejmie Poseł Jakub Kulesza (Prezes KoLibra w latach 2012-2013), wypowiedział się w sprawie wprowadzenia estońskiego CIT w Polsce.

Przywołał nasz raport poświęcony temu podatkowi:

„Estończycy mogą się nim cieszyć już od 20 lat i dzięki temu mają jeden z najprostszych systemów podatkowych, poświęcają na rozliczenia podatkowe 6 razy mniej czasu, a na rozliczenie podatku dochodowego 10 razy mniej czasu niż Polacy. Podatek prosty jak budowa cepa: dopóki spółka nie wypłaca dywidendy, dopóty nie płaci podatku dochodowego. To jest uproszczenie przepisów – a w Polsce mamy nadmierne rozbudowanie regulacji! To wszystko jest karykaturą podatku estońskiego!”

Raport „Estoński CIT” (PDF)