images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Początek roku przyniósł falę górniczych strajków, które wybuchły w związku z planowanym zamknięciem czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej – Brzeszcze, Pokój, Sośnica-Makoszowy i Bobre-Centrum. Rząd Ewy Kopacz nie przygotował żadnej alternatywy dla likwidacji kopalń mimo całej gamy możliwych rozwiązań.

2 lutego o godzinie 13.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbył się happening Stowarzyszenia KoLiber połączony z prezentacją przygotowanego przez Centrum Analiz KoLibra raportu dotyczącego stanu polskiego górnictwa.

Na początku członkowie stowarzyszenia w wymowny sposób pokazali jak rząd traktuje sprawy górnictwa – bezsprzecznie jednego z najważniejszych sektorów gospodarki. Tak jak rząd Ewy Kopacz spycha potrzebne reformy sektora górniczego na później, tak członkowie KoLibra zamietli węgiel pod dywan. Następnie prezes stowarzyszenia [koliber_person name=”Tomasz Pułról”] powitał wszystkich zebranych i powiedział kilka słów na temat przyczyny zorganizowania tego happeningu. Pułról wspomniał nie tylko o problemach górnictwa, ale też o konsekwencjach dzisiejszych decyzji dla młodego pokolenia Polaków, które poniesie koszty braku gruntownych reform w nieefektywnie zarządzanych sektorach. Politycy myślą jednak tylko o interesach, które pozwolą im wygrać kolejne wybory, a nie o długofalowych planach.

Po prezesie stowarzyszenia wypowiedział się autor raportu [koliber_person name=”Marcin Sobiczewski”], ekspert Centrum Analiz KoLibra, który opowiedział o głównych założeniach raportu. Raport składa się z dwóch części – w pierwszej zanalizowano aktualną sytuację sektora górniczego i przyczyny obecnego kryzysu. W drugiej części przedstawiono rozwiązania, które doprowadziłyby do restrukturyzacji górnictwa i polepszenia sytuacji całej branży.

Polska posiada ogromne złoża węgla, które wystarczają do zaspokojenia większości potrzeb naszej energetyki, pozwalając tym samym na poprawienie polskiego bezpieczeństwa energetycznego. W tym momencie jednak polskie górnictwo nie jest ekonomicznie wydolne. Jak wskazuje w raporcie Marcin Sobiczewski, przyczyny są różne: od niskich cen surowca na rynkach światowych, poprzez antywęglową politykę Unii Europejskiej, aż po fatalne zarządzanie kopalniami, rozbudowaną administrację i duże przywileje związków zawodowych.

W raporcie przedstawiono szczegółowe rozwiązania problemów górnictwa. Za najlepszy sposób wyjścia z kryzysu Stowarzyszenie KoLiber uważa prywatyzację. Jak wskazują przykłady Bogdanki i Kopalni Silesia, prywatne kopalnie potrafią przynosić zyski. Zyski, jakie przynoszą Bogdanka i Silesia powinny dawać do myślenia rządowym decydentom. Są one przykładem nie tylko efektywnego zarządzania, ale także dobrze przeprowadzonego dialogu z górnikami i związkowcami. Przykłady Bogdanki i Silesii pokazują, że konsensusu ze stroną pracowniczą jest możliwy i korzystny dla wszystkich stron. Likwidację uznano za niepożądane działanie, chociażby ze względu na fakt wygenerowania dużych kosztów likwidacji. Jednocześnie w raporcie wskazano kilka innych pośrednich rozwiązań.

Cały raport dostępny jest na stronie internetowej Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found