BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41 statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową(…):

Termin: 8 listopada 2008, godz. 9.00 (pierwszy termin), godz. 10.00 (drugi termin w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Gliwice, ul. Zwycięstwa 13 – Gliwicka Inicjatywa Obywatelska

Porządek obradforum

Marek Morawiak
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber
Gliwice, 21.10.2008

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41 statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową(…):

Termin: 8 listopada 2008, godz. 9.00 (pierwszy termin), godz. 10.00 (drugi termin w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Gliwice, ul. Zwycięstwa 13 – Gliwicka Inicjatywa Obywatelska

Porządek obradforum

Marek Morawiak
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber
Gliwice, 21.10.2008

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found