BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Prezes Marcin Kamiński zwołuje najbliższe obrady Rady Krajowej do Warszawy. Tym samym Zarząd Główny, prezesi oddziałów i zwykli członkowie Stowarzyszenia będą razem uroczyście obchodzić Święto Niepodległości.

 

 

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber

nr 2011/10/28/CEN/PRE/01

o zwołaniu Rady Krajowej

 

 

 

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

 

Termin:

11 listopada 2011 r., godz. 10.30 (pierwszy termin), 11.30 (drugi termin)

 

Miejsce:

Warszawa

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:

a. wybór protokolanta,

b. sprawdzenie ważności mandatów,

c. lista obecności.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.
 3. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.
 4. Rozpatrzenie wniosku CKR.
 5. Rozpatrzenie wniosku o nadanie członkowstwa honorowego.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Marcin Kamiński

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found