images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W dniach 26-27 luty 2010 w Pałacu Marcholt w Katowicach odbędzie się Rada Krajowa Stowarzyszenia KoLiber. Termin rozpoczęcia został ustalony na godzinę 10. Drugi termin ustalono na godzinę 11.

O godzinie 18 odbędzie się wystąpienie senatora Andrzeja Misiołka, dr. Tomasza Teluka z Instytutu Globalizacji oraz przedstawiciela Ruchu Autonomii Śląska dr. Jerzego Gorzelika. O godzinie 20 rozpocznie się impreza integracyjna.

Serdecznie zapraszamy!

W dniach 26-27 luty 2010 w Pałacu Marcholt w Katowicach odbędzie się Rada Krajowa Stowarzyszenia KoLiber. Termin rozpoczęcia został ustalony na godzinę 10. Drugi termin ustalono na godzinę 11.

O godzinie 18 odbędzie się wystąpienie senatora Andrzeja Misiołka, dr. Tomasza Teluka z Instytutu Globalizacji oraz przedstawiciela Ruchu Autonomii Śląska dr. Jerzego Gorzelika. O godzinie 20 rozpocznie się impreza integracyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad,
  1. sprawdzenie ważności mandatów,
  2. lista obecności,
  3. wybór protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działań centralnych.
 4. Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
 5. Dyskusja i głosowanie nad powołaniem Oddziału Olsztyn.
 6. Omówienie przygotowań do obchodów dziesiątej rocznicy powstania Stowarzyszenia.
 7. Dyskusja nad podjęciem ogólnopolskich akcji o charakterze cyklicznym:
  1. marsz na rzecz kapitalizmu,
  2. szkoła letnia KoLibra,
  3. inne
 8. Omówienie sytuacji na polskiej scenie politycznej pod kątem ewentualnej współpracy Stowarzyszenia z partiami politycznymi, kandydatami na samorządowców czy Prezydenta RP.
 9. Omówienie planów Stowarzyszenia na okres marzec – grudzień 2010 r. 10. Przedstawienie propozycji współpracy z organizacjami pozarządowymi z innych krajów, oraz organizacjami międzynarodowymi.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy!

/rp/

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found