images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzja prezesa Marka Morawiaka o zwołaniu Rady Krajowej Stowarzyszenia KoLiber w Trójmieście:

Na podstawie punktu 41 Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej.

Termin: 28 czerwca 2008 roku godz. 11.00 (pierwszy termin), godz. 12.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Trójmiasto

Decyzja Prezesa nr 2008/06/13/CEN/PR/01 o zwołaniu
Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41 Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej.

Termin: 28 czerwca 2008 roku godz. 11.00 (pierwszy termin), godz. 12.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Trójmiasto*

Proponowany porządek obrad Rady Krajowej:

1. Otwarcie obrad, lista obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności oddziałów
4. Sprawozdanie i omówienie projektów: Political School, Wolny Rynek oraz projektu internetowego
5. Sprawozdanie z działalności międzynarodowej
6. Dyskusja nad działaniami centralnymi
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Marek Morawiak
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber

*Dokładnych informacji nt miejsca RK udziela gospodarz ? prezes o/Trójmiasto Michał Bełbot: 696269667, belbik o2.pl

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found