images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber nr 2008/09/05/CEN/PR/01 o zwołaniu Rady Krajowej
Na podstawie punktu 41 Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber nr 2008/09/05/CEN/PR/01 o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41 Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej.

Termin: 20 września 2008 roku godz. 11.00 (pierwszy termin), godz. 12.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Bielsko-Biała

Proponowany porządek obrad Rady Krajowej:

 1. Otwarcie obrad, lista obecności, wybór protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie i głosowanie projektu „Zasady zarządzania, kultura organizacyjna i przepływ informacji w KoLibrze”.
 4. Sprawozdanie z działań centralnych.
 5. Sprawozdanie z działalności międzynarodowej, przedstawienie organizacji międzynarodowych i ewentualne głosowanie nad członkostwem.
 6. Sprawozdanie z działalności oddziałów.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Marek Morawiak
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found