images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber nr 2008/09/05/CEN/PR/01 o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41 Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej.

Termin: 20 września 2008 roku godz. 11.00 (pierwszy termin), godz. 12.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Bielsko-Biała

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber nr 2008/09/05/CEN/PR/01 o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41 Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej.

Termin: 20 września 2008 roku godz. 11.00 (pierwszy termin), godz. 12.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Bielsko-Biała

Proponowany porządek obrad Rady Krajowej:

1. Otwarcie obrad, lista obecności, wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie i głosowanie projektu ?Zasady zarządzania, kultura organizacyjna
i przepływ informacji w KoLibrze?.
4. Sprawozdanie z działań centralnych.
5. Sprawozdanie z działalności międzynarodowej, przedstawienie organizacji międzynarodowych i ewentualne głosowanie nad członkostwem.
6. Sprawozdanie z działalności oddziałów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Marek Morawiak
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found