images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Trasa filmu „October baby” zakończyła się na Puławach. Aby wykazać, że Ateny Północy są „last but not the least” pracowali głównie dwaj licealiści, Kacper Kulesza i Dawid Wachowicz. We współpracy z Młodzieżową Radą Miasta i Forum Młodych PiS udało im się zorganizować trzy projekcje, które zgromadziły ponad 400 widzów. Pierwsza, poniedziałkowa (28 stycznia), organizowana przy współpracy Młodzieżowej Rady Miasta, zgromadziła ponad 40 widzów.

Film zrobił dobre wrażenie, a pracownicy Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, którzy okazali wiele życzliwości podczas organizacji pierwszej projekcji wykazali gotowość do współpracy w przyszłości. Niedalekiej, jak się okazało, gdyż zdecydowaliśmy się na wcześniej nie planowaną projekcję we wtorek.

Projekcja czwartkowa odbyła się w salce parafialnej przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. W organizacji pomagali nam członkowie Forum Młodych PiS, którzy zadbali, aby frekwencja dopisała. Na chwilę przed zgaszeniem światła na sali znajdowało się jakieś siedemdziesiąt osób, lecz jak zorientowaliśmy się po filmie, kilkanaście kolejnych doszło w trakcie, w tym – co było miłą niespodzianką – kilku radnych miejskich, przybyłych bezpośrednio po zakończeniu sesji.

Jednak największą publiczność zgromadziła ostatnia, wtorkowa projekcja, przeznaczona dla szkół. Przybyło około trzystu licealistów  z ZSO Nr 1 im. KEN w Puławach. Po projekcji młodzi widzowie, zainteresowani działalnością KoLibra, zostali zaproszeni na spotkanie otwarte do zaprzyjaźnionej pizzerii Czarny Piotruś. Od dzisiaj w Puławach jest już ośmiu KoLibrantów, a to dopiero początek.

Zapraszamy do odwiedzenia fanpage tworzącego się oddziału KoLibra w Puławach http://www.facebook.com/KoliberPulawy

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found