images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Wybrane priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022

Wybrane priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022

Prezentujemy pierwszy z cyklu komentarzy na temat sektora zbrojeniowego w naszym państwie. Komentarz ma na celu omówienie i opisania kierunku rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022. Jest swoistym wprowadzeniem do tematu zbrojeniowego, kolejne komentarze będą miały na celu analizę konkretnych kierunków do których powinno dążyć Wojsko Polskie w przyszłości.
Wojsko jest, niezaprzeczalnie, jedną z podstaw niepodległości, niezależności państwa oraz gwarantem jedności jego terytorium. Biorąc pod uwagę konflikt na Ukrainie, wojnę w Syrii, kryzys imigracyjny w Europie czy nieustanne napięcie na linii Warszawa – Moskwa, uwaga opinii publicznej coraz bardziej skupia się na Wojsku Polskim. Głównym tematem dywagacji jest gotowość do działania naszej armii, stan techniczny jej wyposażenia oraz nasycenie jednostek nowoczesnym sprzętem. W szczególności dwie ostatnie kwestie są nurtujące, gdyż dość powszechne jest zjawisko polegające na wypowiadaniu się na ten temat osób, które na militariach nie znają się wcale. Niniejsza praca skierowana jest głównie do tych osób, gdyż ma na celu przybliżenie problemu modernizacji Wojska Polskiego w kontekście wybranych „Priorytetowych Zadań Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”.

Wybrane priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022

Hubert Szyszczyński

Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pasjonat militariów oraz historii, ze szczególnym uwzględnieniem II Wojny Światowej. Propaństwowy pozytywista. Podziela poglądy Schopenhauera w kwestii życia.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found