images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stowarzyszenie KoLiber przeciwne projektowi ustawy o jednolitej cenie książki – opinia

Stowarzyszenie KoLiber przeciwne projektowi ustawy o jednolitej cenie książki – opinia

Z zaniepokojeniem śledzimy ostatnie doniesienia dotyczące kolejnej próby wprowadzenia do polskiego obiegu tzw. ustawy „o jednolitej cenie książki”, która po wejściu w życie byłaby jedną z wielu europejskich regulacji dotykających tego szczególnego rynku, jakim jest rynek książki. Jakkolwiek rozumiemy szczere intencje Polskiej Izby Książki – pomysłodawców i twórców projektu – wyrażone w jego preambule, tak jesteśmy sceptyczni co do możliwości zrealizowania zakładanych celów za pomocą projektowanej regulacji, a także widzimy szereg zagrożeń, jakie niesie ze sobą ustawa „o jednolitej cenie książki” dla rynku książki w Polsce, które pragniemy w niniejszej opinii przedstawić Ministerstwu pod rozwagę.

Zachęcamy do zapoznania się z całą opinią: Opinia w sprawie projektu wprowadzającego tzw. jednolitą cenę książki

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found