images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stanowisko Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber w sprawie regulacji dotyczących wycinki drzew w Ustawie o ochronie przyrody

Stanowisko Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber w sprawie regulacji dotyczących wycinki drzew w Ustawie o ochronie przyrody

Prezentujemy stanowisko Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber w sprawie przepisów dotyczących wycinki drzew w ustawie o ochronie przyrody.

Regulacje obowiązujące do nowelizacji z 16 grudnia 2016 r. zbytnio ingerowały we własność prywatną, nakładały niepotrzebne obowiązki biurokratyczne (uzyskanie zezwolenia, które w ponad 90% przypadków było udzielane) oraz zawierały sankcje niewspółmierne do zawinienia. Znowelizowana ustawa nie bierze z kolei pod uwagę wartości biologicznej drzew zwłaszcza w średnich i dużych miastach.

W związku z powyższym proponujemy rozwiązanie, w których w miejscowościach do 20.000 wycinka drzew nie będzie wymagała uzyskania zezwolenia. Ograniczenia, inne jednak niż w ustawie przed jej nowelizacją, zostaną nałożone w większych miastach. Jednak ich konstrukcja powinna mieć na celu ochronę przyrody i realizację miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, a nie nakładanie dodatkowego obowiązku biurokratycznego i wysokich kar.

Treść stanowiska, które opracowali Maciej Jędrychowski i Marcin Sobiczewski, przy konsultacji architekta urbanisty Mateusza Budziakowskiego znajduje się w linku:

Stanowisko Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber ws.przepisów ustawy o ochronie przyrody regulujących wycinkę drzew

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl