images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Raport o stanie polskiego górnictwa

Raport o stanie polskiego górnictwa

Dziś (2 lutego) przed Kancelarią Premiera miała miejsce prezentacja raportu Centrum Analiz poświęcona stanowi polskiego górnictwa.

Przygotowany przez analityka Centrum Analiz – Marcina Sobiczewskiego, raport składa się z dwóch części. W pierwszej analizowana jest sytuacja w sektorze górniczym, a także przyczyny obecnego kryzysu. W drugiej proponowane są rozwiązania, które mają na celu restrukturyzację branży i polepszenie sytuacji.

Polska posiada ogromne złoża węgla, które mogą zaspokoić w większości potrzeby naszej energetyki i tym samym zapewnić krajowi bezpieczeństwo energetyczne. Obecnie jednak państwowe górnictwo jest ekonomicznie niewydolne. Przyczyny tego są różne. Autor raportu wskazuje:

-niskie cen surowca na rynkach światowych
-antywęglowa polityki UE
-wysokie opodatkowanie branży
-brak innowacji
-fatalne zarządzanie kopalniami i rozbudowana administracja
-przywileje związków zawodowych.

W raporcie proponowane są także szczegółowe rozwiązania problemów górnictwa. Najlepszym wyjściem dla sektora jest prywatyzacja. Jak pokazują przykłady Bogdanki czy Kopalni Silesia prywatne podmioty przynoszą zyski.

Autor nie jest zwolennikiem likwidacji kopalń, szczególnie tych, na których można znaleźć inwestorów. Wskazuje on, że koszty likwidacji wynosiłyby dwa miliardy złotych. Te zakłady, oczywiście na zmienionych warunkach, mogą funkcjonować. Likwidacja kopalń nie jest także wskazana ze względu na zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego, gdyż ok. 90 % naszej energii pochodzi właśnie z węgla.

Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem w zakładce „Nasze raporty„.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found